Logo Stadslab zonder tekst

  Studenten Innovatie Lab O5 (SILO5)

  (Samenwerkende) ondernemers leveren opdrachten aan en studenten zorgen binnen en samen met de bedrijven voor antwoorden. Stadslab Harderwijk verzorgt de begeleiding.

  Het Studenten Innovatie Lab O5, (SILO5) is een belangrijke verbindende schakel met projecten vanuit de Stuurgroep De Diamant en Stadslab Harderwijk. SILO5 geeft invulling aan de ontwikkeling en samenwerking tussen studenten, bedrijven en organisaties, met name door het aanbieden van stages, onderzoek en afstudeeropdrachten. In samenwerking met het Stadslab Harderwijk is er gekozen voor de inzet van jongeren uit het MBO, HBO en WO, met als doel vernieuwing en innovatie bij de samenwerkende bedrijven te stimuleren. In SILO5 gaat het om de 5 O’s: Ondernemers, Onderwijs, Overheid, Onderzoek en Ontwikkeling. Inmiddels lopen er 10 pilot-projecten.

  Lees meer
   
  Logo Stadslab zonder tekst

  Arbeidsethos

  Stuurgroepleden Joost Fraanje en Ton van der Giessen trekken de kar bij dit project. De onderzoeksopdracht is verder uitgezet bij de studenten van SILO5 en wordt begeleid door Stadslab Harderwijk.

  Onderzoeksvragen zijn o.a.: hoe hoog is onze regionale arbeidsethos eigenlijk en waaraan is dit te meten? Hoe staat het gesteld met het gemiddelde ziekteverzuim, werkeloosheidscijfers en failissementen?

  Meer weten? Mail naar info@dediamantvanmiddennederland.nl.

  Lees meer
   
   

  Ondernemersactiviteiten; in de prijzen!

  Stuurgroeplid Joost Fraanje overlegt met verschillende initiatiefnemers over bundeling
  en afstemming t.b.v.:

  - business- en open dagen
  - verkiezingen en prijsuitreikingen
  - (nieuwjaars)bijeenkomsten
  - landelijke themabijeenkomsten (3e dinsdag september)
   

  Lees meer
   
   

  Arbeidsparticipatie

  Dit project wordt getrokken door stuurgroepleden Ton van der Giessen en Adriaan Hoogendoorn. Aanspreekpunt is Theo Eggink van het VNO-NCW Noord-Veluwe. Het doel is om de bestanden van overheidsinstellingen zoals het UWV en Sociale Zaken te ontsluiten voor ondernemers.

  Meer weten? Mail naar info@dediamantvanmiddennederland.nl.

  Lees meer
   
   

  Expertise Veluwe: export

  Een sectoroverstijgend project dat wordt uitgewerkt door stuurgroeplid Piet Mosterd en het VNO-NCW.

  Meer informatie over dit project? Mail naar info@dediamantvanmiddennederland.nl.

  Lees meer
   
  Logo Veluwe Portaal

  Optimale werkgelegenheid

  Een sectoroverstijgende denktank geinitieerd door stuurgroeplid Piet Mosterd en Ingeborg Lups van het Veluwe Portaal. Er is een koppeling met het regionaal sectorplan arbeidsmarktregio Steden4kant.

  Lees meer
   
  Duurzaam

  Fitste gemeente van de regio

  In het project Fitste gemeente van de regio  werken we samen met sportberoemdheden uit de regio. Ronald Cleijsen en Dick van Hemmen zetten dit op vanuit de stuurgroep en roepen daarbij de hulp in van o.a. Henk en Marianne Timmer.

  Meer weten? Mail naar info@dediamantvanmiddennederland.nl.

  Lees meer
   
   

  Cultuurondernemerschap Veluwe

  Stuurgroeplid Dick van Hemmen pakt t.z.t. dit projectidee uit de vrijetijdseconomie op.

  Meer weten? Mail naar info@dediamantvanmiddennederland.nl.

  Lees meer
   
  platform techniek

  Techniekpact

  Dit project en de bijbehorende subsidie-aanvraag worden behandeld door Piet Mosterd en Richard van der Molen in samenwerking met het Platform Techniek.
  Klik hier voor meer informatie over Techniekpact.

  Lees meer
   
  logo-rnv

  Koplopers: energieneutraal in 2050

  Iedereen kan iets betekenen bij de regionale aanpak van energiebesparing en energieopwekking.
  De Noord-Veluwse gemeenten werken samen aan een duurzame ontwikkeling van de regio. Het dagelijks bestuur van de Regio Noord-Veluwe (RNV) heeft de ambitie om de energievoorziening in 2050 klimaatneutraal te hebben. Dat betekent dat we tegen die tijd net zo veel energie zelf opwekken als we gebruiken.

  Om die klimaat neutrale toekomst te realiseren moet er nog wel wat gebeuren! Gelukkig liggen ook in onze regio voldoende kansen op het gebied van energiebesparing en energieopwekking. Het project Koplopers geeft heel concreet invulling aan de regionale klimaatagenda.

  Stuurgroepleden Ton van der Giessen en Alex Meiling buigen zich hier van De Diamant over. 
  Contact : Dick Neuteboom, klimaatadviseur RNV, dneuteboom@regionoordveluwe.nl

  Op 5 juni 2014 en 12 maart 2015 zijn er bijeenkomsten geweest.

  Lees meer
   
   

  Innovatieboost

  Dit project is gelinkt aan het Techniekpact. Gezamenlijk met het VNO-NCW Noord-Veluwe kijken Piet Mosterd en Richard van der Molen naar de mogelijkheden om meer 'beta's' in het onderwijs en naar de arbeidsmarkt te krijgen.Zij zoeken hierbij de koppeling met Windesheim Centre of Expertise en de VCT Innovatieprijs.
  Wilt u meer weten? Mail dan naar info@dediamantvanmiddennederland.nl.

  Lees meer
   
  Fietsers

  Energielandschap Veluwe

  Hier vindt u binnenkort meer informatie over het project Energie-landschap Veluwe. Dit project in de sector Groene Economie wordt opgepakt door stuurgroepleden Ton van der Giessen en Pieter Broos (VCT), gezamenlijk met het IGEV.

  Onderzocht wordt de toepassing van hout als energiebron: van oogst tot en met vermarkting van biomassa.

  Meer informatie over dit project? Mail naar info@dediamantvanmiddennederland.nl.

  Lees meer
   
Ja, ik wil op de hoogte gehouden worden met informatie die relevant is voor mij als ondernemer.
De Diamant van Midden Nederland

Met behoud van eigenheid, schitteren als collectief.

Hiermee schrijf ik me voor de nieuwsberichten van De Diamant van Midden-Nederland.

475