Student&Stage Noord-Veluwe

Studenten stage

Heeft, creëert of faciliteert u een HBO/WO stage- of afstudeerplaats welke “er toe doet” bij uw bedrijf? Het Innovatiehuis De Diamant gaat voor (en in overleg met) u op zoek naar (een) geschikte student(en)!

Neem contact op met de stagemakelaar Innovatiehuis De Diamant: 
Roy Abels, roy.abels@dediamantvanmiddennederland.nl of bel 06-13 74 04 30.

U kunt hier uw vacature aanmelden. De actuele vacaturelijst vindt u hier.

Student&Stage Noord-Veluwe, een facet van het Innovatiehuis De Diamant van Midden-Nederland. Kijk hier voor de uitgewerkte visie, missie en strategie. Via het Innovatiehuis De Diamant is Student&Stage opgezet met als doel de koppeling tussen studenten en bedrijven op de Noord-Veluwe te versterken. Om zo meer studenten naar de Noord-Veluwe te trekken waardoor we kunnen inlopen op de achterstand v.w.b. “de nieuwe kennis”.

Onze regio biedt veel kansen voor kennisontwikkeling. Er zijn stevige familiebedrijven, maar ook internationale spelers onder de bedrijven. Ondernemers uit verschillende branches verwelkomen studenten om hier hun werkervaring op te doen. Doet u mee?

De (maak)industrie op de Noord-Veluwe loopt op diverse gebieden achter wat betreft 'nieuwe kennis'. We hebben flink wat mooie bedrijven: van technische bedrijven tot bedrijven die zich vooral richten op de food- en zorgindustrie. Er is echter onvoldoende naamsbekendheid van onze bedrijven bij de mensen die voor de broodnodige nieuwe kennis kunnen zorgen. Om bij te blijven bij de kennisontwikkeling moet deze kennis naar onze regio gehaald worden. Studenten weten vaak te weinig over de mogelijkheden die bedrijven op de Noord-Veluwe hebben.

Geen HBO/WO onderwijs in onze regio
Het ontbreekt in onze regio aan HBO- en WO-opleidingen waardoor aspirant studenten wegtrekken naar steden buiten de regio. Vervolgens keert slechts een minimaal deel van de studenten terug naar de thuisregio.
Niet alleen omdat het soms moeilijk is om in onze regio een baan te vinden op HBO/WO niveau, maar zeker ook (en misschien wel belangrijker) omdat de student zijn stageplaats en/of afstudeerplaats vaker vindt- en uitvoert in de omgeving van zijn/haar opleidingsinstituut. Daar genieten de bedrijven een zekere naamsbekendheid onder de studenten. Men weet dat bedrijf “x” in die regio interessante stageplaatsen en/of afstudeerplaatsen faciliteert. Stage/afstuderen bij een dergelijk bedrijf biedt een zekere meerwaarde voor de student; het doet er toe! Het is er leuk werken en de stagevergoeding is ook nog eens de moeite waard.
De kans om daar vervolgens (na daar een stage of afstudeeropdracht te hebben uitgevoerd) een baan te vinden is groter. En dan hebben we het nog niet gehad over de bereikbaarheid van die zogenaamde studentenregio’s; vaak makkelijker bereikbaar dan vele bedrijven op de Noord-Veluwe.

Actie
Willen we in onze regio bijblijven in deze almaar sneller groeiende kenniseconomie, dan moeten we actie ondernemen. Deelname aan Student & Stage kan daarin de eerste stap zijn.

Verleiden
Het is vooral een kwestie van aantrekkelijk zijn. De student moet verleid/uitgedaagd worden om de stage of het afstuderen op de Noord-Veluwe te willen doen. Denk aan meewerkstages, afstudeerplekken of langdurige onderzoeken voor studenten WO.
Denk vooral niet aan een goedkope manier om extra “handen” binnen het bedrijf te halen. Het gaat om een mooie stage of afstudeerplek die er toe doet, waarbij de opdracht een meerwaarde is voor het afstuderen van de student en voor het bedrijf.

In het kort:
- Uw bedrijf heeft een stage- of afstudeerplaats op HBO/WO niveau die “er toe doet”.
- Uw bedrijf bestaat uit minimaal 10 personen.
- De stagemakelaar van het Innovatiehuis De Diamant gaat voor (en met) u op zoek naar een passende student.
- Geen bemiddelingskosten, wel zelf de student(en) begeleiden*.

* Geen tijd voor de begeleiding van de student? In overleg kan deze taak wellicht deels van u worden overgenomen. Er zijn dan wel bijkomende kosten voor uw bedrijf. Een indicatie (afhankelijk van stage of afstuderen) is een bedrag tussen de €350,00 en € 500,00 per student voor de gehele periode (excl. eventuele reiskosten). Maatwerkoplossingen zijn mogelijk.

Meer
Wat is er (nog meer) mogelijk om (toekomstige) studenten HBO/WO bekend te maken met de mooie bedrijven op de Noord-Veluwe?
Denk dan o.a. aan deelnemen of organiseren van:
• Bedrijfsinformatiedagen
• Stagemarkten
• Bedrijfsbezoeken
• Informatiebezoeken aan examenklassen HAVO/VWO/Gymnasium
• Vacature informatie
• (meewerk)stages
• afstudeerplaatsen
• vakantiewerk (aangeboden aan een specifieke doelgroep levert dat een win/win situatie op voor leerlingen en
  bedrijven!)

Ja, ik wil op de hoogte gehouden worden met informatie die relevant is voor mij als ondernemer.
De Diamant van Midden Nederland

Met behoud van eigenheid, schitteren als collectief.

Hiermee schrijf ik me voor de nieuwsberichten van De Diamant van Midden-Nederland.

477