Een overzicht van projecten en thema's waar De Diamant bij betrokken is.

  Logo CTL

  Centrum voor Transport & Logistiek

  Met de start van het Centrum Transport en Logistiek nemen de regionale werkgevers gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het opleiden. Dit initiatief geeft een goede bodem onder de toekomstige inzet voor ‘leven lang leren’. Ook draagt het bij aan het behoud van het in het onderzoek De Kracht van Oost (KvO) geroemde aanpassingsvermogen van de regio. Zowel van werknemers als werkgevers/hoge arbeidsparticipatie: ‘responsiviteit’. Met de provinciale bijdrage is het initiatief in één keer uit de take off fase en kunnen dragende/trekkende ondernemers met verwijzing naar resultaten werken aan verbreding en borging.

  Lees meer
   
  Studenten stage

  Student & Stage HBO/WO Noord-Veluwe

  De (maak)industrie op de Noord-Veluwe loopt achter wat betreft “nieuwe kennis”; op diverse gebieden. Om bij te blijven bij de kennisontwikkeling moet deze kennis naar onze regio gehaald worden. Studenten kunnen hierop het antwoord zijn.

  U heeft, creëert of faciliteert een HBO/WO stage- of afstudeerplaats die “er toe doet” bij uw bedrijf en het Innovatiehuis De Diamant gaat voor (en in overleg met) u op zoek naar (een) geschikte student(en).  Dat is Student & Stage HBO/WO Noord-Veluwe (powered by Innovatiehuis De Diamant).

  Lees meer
   
  Zilverkracht

  Domotica / Langer Duurzaam Thuis wonen

  Domotica is een breed onderwerp. Vertrekpunt: wat werkt voor inwoners? Er is gestart met een klein onderzoek door Windesheim om de focus van het project helder te krijgen. Inmiddels is de werkgroep Langer Duurzaam Thuis wonen opgericht. Klik hier voor meer artikelen uit de werkgroep met de titel 'Zilverkracht'.

  Wilt u meer weten? Mail dan naar info@dediamantvanmiddennederland.nl.

  Lees meer
   
   

  Regionaal Programma Bedrijventerreinen

  Werklocaties: we hebben de ruimte!
  Met de huidige bedrijventerreinen kunnen we nog wel even voort. De rode loper moet uit voor starters, groeiers, vestigers en verplaatsers. We denken samen met de overheid na over 1 loket t.b.v. bedrijvenuitbreiding, verplaatsing en vestiging.

  Lees meer over over het Regionaal Programma Bedrijventerreinen Gelderland.

  Lees meer
   
   

  Infrastructuur en ontsluiting regio

  De ontsluiting van De Diamant van Midden-Nederland is erg belangrijk. Samen met de overheid denken we na over dit sectoroverstijgende project, hoe dit verder op te zetten en voor te bereiden t.w.:

  - doorstroming A28
  - meer (snel)fietspaden
  - ontsluiting H2O, De Kolk
  - intercitystation Harderwijk

  Meer weten? Mail naar info@dediamantvanmiddennederland.nl.

  Lees meer
   
  Logo Diamant blauw GROOT

  De branding van De Diamant

  Uitgegaan wordt van het interne beleidsplan en het startdocument van De Diamant dat door stuurgroepleden Philipine Vinke en Gerrit Wiielink opgesteld is, aangevuld door het communicatie/werkplan. Kijk hier voor meer informatie over de kernwoorden/waarden van de regio Noord-Veluwe.

  Meer informatie? Mail naar info@dediamantvanmiddennederland.nl.


   

  Lees meer
   
Ja, ik wil op de hoogte gehouden worden met informatie die relevant is voor mij als ondernemer.
De Diamant van Midden Nederland

Met behoud van eigenheid, schitteren als collectief.

Hiermee schrijf ik me voor de nieuwsberichten van De Diamant van Midden-Nederland.

474