Zilverkracht: dé senior bestaat niet

Maart 2017 - Gemeentelijke cijfers bevestigen dat de groep senioren in Oldebroek gestaag groeit. Wanneer huis en tuin te groot worden, willen ouderen graag binnen de gemeente verhuizen naar een meer geschikte woning. Het sociale netwerk blijft hierdoor behouden. Maar de huisvesting voor deze groep matcht niet.

Domotica of langer comfortabel en duurzaam thuis wonen is een breed onderwerp waar veel over te zeggen valt. De ombuiging van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving is in volle gang. Hoe geven wij dat nu precies vorm? Onder aansturing van De Diamant van Midden-Nederland zijn ondernemers, overheid en onderwijs uit de regio Noord-Veluwe in een werkgroep bij elkaar gebracht om over dit onderwerp na te denken en te komen met concrete diensten of producten. Deze werkgroep met o.a. de gemeente Oldebroek moet het mogelijk maken om oudere inwoners van Oldebroek langer thuis te kunnen laten wonen. Om zo gericht mogelijk met oplossingen te komen heeft deze werkgroep van gedachten gewisseld met een klantpanel van senioren uit de gemeente.

Zilverkracht
De pilot voor Oldebroek heeft de naam ‘Zilverkracht’ meegekregen en gaat uit van de positieve insteek van gemak en comfort. Wat houdt ouderen bezig? Het klantpanel van Zilverkracht kwam op 15 maart in het Dorpshuis in Wezep bij elkaar. Uit de discussies kwamen mooie inzichten van een zeer gemotiveerde groep senioren. Zo wordt met ‘thuis’ lang niet altijd het eigen huis bedoeld. Het gaat vooral om wonen waar je je thuis voelt. Verhuizen is niet altijd vanzelfsprekend. En anticiperen is moeilijk. Want wie weet wanneer wat niet meer gaat?

Zelfredzaam
Hoewel de oplossing voor een deel bij de overheid/gemeente gezocht wordt, is het panel het over eens dat deze denkwijze aan verandering onderhevig is. Het is alles behalve vanzelfsprekend dat de overheid alles voor de oude dag regelt. Zelfredzaamheid is het woord.
Het panel constateerde verder dat ‘dé senior’ niet bestaat. Er zijn per individu grote verschillen. De opdracht is om de ene sociaal actieve senior te mobiliseren en de andere senior sociaal aangesloten te houden/maken.  Ondersteuning en begrip van de overheid blijft daarbij belangrijk. Zij kunnen de bewustwording vergroten, soepeler omgaan met vergunningen en ‘vooruit kijken’ belonen door niet pas subsidies te verstrekken wanneer de nood (te) hoog is.

Vertrouwde omgeving
Het panel boog zich eveneens over een aantal stellingen. Daaruit kwam naar voren dat vooral het kunnen blijven wonen in een vertrouwende omgeving of buurt belangrijk is. Het sociale netwerk en de veiligheid zijn daar onderdeel van. Voor huishouden, onderhoud, boodschappen en de tuin zijn oplossingen te vinden. Verder bepalen zingeving en sociale waardering mede de mentale en fysieke fitheid van de mens.
Ondernemers springen graag in op deze veranderende markt. Maar zijn zij wel klaar voor de toekomst, vraagt het panel zich af? Is er voldoende kennis over de gewenste aanpassingen en hoe deze uit te voeren? Aandacht voor dit maatwerk is ook belangrijk voor de aansluiting van het regionale onderwijs.

Huiswerk
Als vervolgstap bespreekt de werkgroep Zilverkracht de uitkomsten met elkaar, om vervolgens gericht na te denken over nieuwe producten en/of diensten. Meerdere deelnemers van de klankbordgroep hebben aangegeven om in een later stadium, als de ideeën van de werkgroep concreter zijn, weer mee te willen denken. Daaruit blijkt dat er vanuit de gemeenschap Oldebroek veel betrokkenheid is om na te denken over oplossingen voor dit vraagstuk. Positief want voor het succesvol eigen maken van nieuwe diensten of producten is het betrekken van de lokale gemeenschap een belangrijk aspect.

Wilt u meer weten over de voortgang van Zilverkracht? Mail naar info@dediamantvanmiddennederland.nl en meld u aan voor de digitale nieuwsbrief.

 

                                                      

Ja, ik wil op de hoogte gehouden worden met informatie die relevant is voor mij als ondernemer.
De Diamant van Midden Nederland

Met behoud van eigenheid, schitteren als collectief.

Hiermee schrijf ik me voor de nieuwsberichten van De Diamant van Midden-Nederland.

483