Nu stilstaan bij later

De overheid ziet graag ziet dat mensen gezond ouder worden en dat senioren langer zelfstandig thuis blijven wonen. De gemeente Oldebroek komt in actie en start samen met de Diamant van Midden-Nederland het pilotproject ‘Zilverkracht’. Binnen dit project willen betrokken ondernemers, overheid en onderwijs concepten bedenken die eraan bijdragen dat ouderen langer duurzaam thuis wonen.

Onderdeel van de opzet is het oor te luisteren leggen bij de doelgroep in de vorm van klantenpanels. Er zijn nu twee klantenpanels gehouden (maart en mei 2017). In de panels zaten ouderen die zich actief voorbereiden op de levensfase dat ze te maken krijgen met beperkingen en ouderen die dat niet of minder doen. 

Wat houdt jullie bezig wat betreft langer thuis wonen?
Langer thuis wonen is voor veel senioren in eerste instantie geen acuut onderwerp. Langzaamaan kan het een probleem worden en dan is het is zaak om in de fase waarin het goed gaat het gesprek op gang te brengen over aanpassingen en mogelijkheden zodat langer thuis ook daadwerkelijk een optie is. Bewustzijn over het ouder worden is er, maar het erop inspelen met maatregelen, het anticiperen, blijft vaak uit. De hamvraag die het panel gesteld wordt is: wat houdt jullie bezig wat betreft langer thuis wonen?

Meeste senioren kunnen zich nog goed redden. Is er moeite met lopen, dan is een traplift te regelen. En hoewel er voor ieder probleem wel een oplossing lijkt te zijn, is het belangrijk dat het allemaal betaalbaar blijft.
De financiële kant komt in het panelgesprek vaker naar voren.  Er zijn generatie/levensloopwoningen, maar senioren willen geen hoge hypotheek meer. Er zijn nu niet voldoende betaalbare seniorenwoningen beschikbaar voor deze groeiende markt.
Naar voren komt ook dat verhuizen naar een seniorenwoning soms helemaal niet gewenst is. De woning en de locatie heeft vaak emotionele waarde, men heeft daar van alles meegemaakt.

Bij blijven
Wat kun je nu al doen voor later? De tip van het panel is: ‘Volg het woonnieuws in je gemeente en hou in de gaten wat je gemeente doet op het gebied van (senioren)woningbouw. Wees daarin proactief’.
En, de liefde moet van twee kanten komen… Als er door de gemeente om input gevraagd wordt, dan moet ook over de uitslagen gecommuniceerd worden, daar is het panel het over eens.
Het elkaar helpen om dit gesprek aan te zwengelen is daarmee een belangrijk aspect waar Zilverkracht in deze beginfase vol op in zet.

Ter afsluiting doet het panel dan ook een oproep om met andere senioren na te denken over hoe informatie over langer duurzaam thuis wonen en stimulering van een actieve, anticiperende houding ten opzichte van ‘de oude dag’ het beste vorm gegeven kan worden. De gemeente Oldebroek faciliteert dit.

Oproep!
Wilt u actief meedenken over langer duurzaam thuis wonen in de gemeente Oldebroek?
Mail dan naar Reinet Rijntjes (rrijntjes@oldebroek.nl.) U wordt uitgenodigd voor de eerst volgende bijeenkomst.

Ja, ik wil op de hoogte gehouden worden met informatie die relevant is voor mij als ondernemer.
De Diamant van Midden Nederland

Met behoud van eigenheid, schitteren als collectief.

Hiermee schrijf ik me voor de nieuwsberichten van De Diamant van Midden-Nederland.

506