18 april 2017 - Regionale ondernemers hebben hun schouders gezet onder het Centrum voor Transport en Logistiek (CTL). In deze vereniging nemen regionale werkgevers uit de T&L branche gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de werving, selectie en opleiden. Dit initiatief geeft een goede bodem onder de toekomstige inzet voor ‘leven lang leren’. Ook draagt het bij aan het behoud van het in het onderzoek De Kracht van Oost (KvO) geroemde aanpassingsvermogen van de regio. Zowel van werknemers als werkgevers/hoge arbeidsparticipatie (‘responsiviteit’). Met de provinciale bijdrage is het initiatief in één keer uit de take off fase en kunnen dragende/trekkende ondernemers met verwijzing naar resultaten werken aan verbreding en borging.

CTL stimuleert een verbeterde samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs in een branche die volop in beweging is en heeft als voornaamste doel het aanjagen van instroom van deelnemers naar werk en opleiding in de sector Transport & Logistiek.

Samen optrekken
Binnen CTL promoten de lidbedrijven gezamenlijk de branche en het beroepenveld met als doel het potentiële tekort aan chauffeurs en logistieke medewerkers zo klein mogelijk te maken. Daar hoort ook het bevorderen van zij-instromers (volwassenen die eerder voor een carrière in een andere branche hebben gekozen) bij.

Ook het organiseren van de Logistieke Tafel Midden-Nederland, een kenniskring waar informatie en ontwikkelingen met bedrijven uit de hele branche met elkaar gedeeld worden wordt door CTL opgepakt.

Nieuwe werknemers
Een grote golf werknemers gaat de sector T&L verlaten vanwege pensionering. Met CTL pakt het bedrijfsleven dit probleem actief aan samen met het onderwijs.

Meer informatie: www.zekervaneenbaan.nl.

Ja, ik wil op de hoogte gehouden worden met informatie die relevant is voor mij als ondernemer.
De Diamant van Midden Nederland

Met behoud van eigenheid, schitteren als collectief.

Hiermee schrijf ik me voor de nieuwsberichten van De Diamant van Midden-Nederland.

492