Logo Inclusief Groep
  Paul Krugerweg 43, Ermelo 14 maart 2019 16:00 - 18:00 uur

  14 maart: Lezing Lex Burdorf “Visie op werk”

  Sinds de invoering van de participatiewet staan gemeenten voor de geweldige opgave om mensen die daarvoor ondersteuning nodig hebben, te (laten) begeleiden naar werk. Dit is een behoorlijke opgave voor de gemeenten. Er zijn nog steeds (te) veel mensen die thuis zitten en geen werk hebben.

  Dat werk zoveel meer is dan het salaris wat je krijgt op je bankrekening, wordt ook steeds duidelijker. Het vormt je als persoon en het geeft je ook een positie in de maat- schappij. Om daarover in gesprek te gaan met u als gemeenten hebben wij de heer Lex Burdorf, Hoogleraar Maatschappelijke Gezondheidszorg aan het Erasmus Medisch Cen- trum, uitgenodigd om zijn visie op werk met ons te delen.
  We nodigen u van harte uit voor deze lezing op donderdag 14 maart op onze locatie in Ermelo, Paul Krugerweg 43.

  Programma:

  16.00 uur     Inloop en welkom door Inclusief Groep

  16.30 uur     Lezing 'Visie op Werk' door Lex Burdorf

  17.30 uur     Discussie

  18.00 uur     Buffet

  Lex Burdorf is hoogleraar en weet op een inspirerende en ludieke wijze de verbinding te maken tussen wetenschappelijk onderzoek en een praktische visie op het persoonlijk belang van werk en het belang van werk voor de maatschappij. Zijn bijdrage leidt tot goed onderbouwde inzichten en aandachtsgebieden. Kortom, Lex biedt ons een prach- tige doorkijk op het economisch, sociaal en maatschappelijk belang van werk. We ver- wachten daarmee een inspirerende bijdrage te leveren aan een duurzaam inclusieve arbeidsmarkt op de Noord-Veluwe!

  U kunt zich opgeven door een mail te sturen voor 11 maart naar t.zeevat@inclusiefgroep.nl. Indien u dieetwensen heeft, wilt u dit dan doorgeven, zodat wij daar rekening mee kunnen houden? Als u niet mee eet kunt u dit ook doorgeven.

   

  539