Kracht van Oost NL
  Harderwijk 14 september 2020 vanaf 15:30 uur

  14 september: Bijeenkomst Kracht van OOST 2.0

  Geïnteresseerd hoe de Noord-Veluwe er sociaaleconomisch voor staat en welke kansen er liggen? Op 14 september geven de onderzoekers van Kracht van OOST 2.0 een presentatie over de eerste uitkomsten in hun onderzoeksrapport. 

  De deelonderzoeken zijn dan afgerond en de hoofdlijnen staan op papier. Voor er eindconclusies worden getrokken, is er een toetsingsronde in de regio. Herkent de regio zich in de bevindingen van de onderzoekers? Na deze toetsingsronde wordt gereflecteerd op het onderzoek en in oktober worden het definitieve rapport gepubliceerd. 

  De opzet van deze bijeenkomst is nadrukkelijk tweerichtingsverkeer: de voorlopige uitkomsten worden getoetst aan het beeld dat heerst in de regio. Daarna volgt een gesprek over de vraag hoe het onderzoek de regio kan helpen bij het onderbouwen van beleidskeuzes, processen en projecten. 


  Voor wie:

  Iedereen die bestuurlijk en/of beleidsmatig betrokken is op de Noord-Veluwe

  Wanneer:

  Maandag 14 september van 15:30 uur tot uiterlijk 17:30 uur

  Waar:

  Harderwijk, definitieve locatie volgt nog

  Aanmelden:

  Via onderstaand formulier. I.v.m. Covid-19 maatregelen is het aantal deelnemers gemaximeerd: wie het eerst komt wie het eerst maalt. 
   

  Aanmelden »
   


  Toelichting

  Wat zijn de sterke en zwakke punten van regio’s in Oost-Nederland?

  Die vraag stond centraal in het grootschalige Kracht van Oost onderzoek in 2016. Dit jaar krijgt het onderzoek, waartoe de provincies Overijssel en Gelderland opdracht hebben gegeven, een vervolg. Vanuit Economic Board Noord-Veluwe is input geleverd voor de onderzoeksvragen.

  Onderzoek 2020

  Nog meer dan de vorige keer is het de opzet om niet alleen de situatie in beeld te brengen, maar ook de achterliggende mechanismen te achterhalen en begrijpen. Het onderzoek kijkt naar de robuustheid van de economie op de lange termijn. Dat vooruitkijken gebeurt deels op basis van terugkijken. Dit jaar laat echter als nooit tevoren zien dat situaties snel kunnen wijzigen. Het eerste onderzoek was deels gebaseerd op gegevens uit de recessie ten gevolge van de bankencrisis. Nu kunnen we niet om de actualiteiten van Covid-19 heen. 

  Onderzoek 2016

  In 2016 onderzochten zes gezaghebbende wetenschappers van Nederlandse universiteiten de concurrentiepositie van Oost Nederland. Zij combineerden economische geografie, bestuurskundige kennis en de identiteit van de gebieden. De resultaten van Kracht van Oost 1.0 zijn belangrijk geweest voor de herkenning van de Noord-Veluwe als krachtige (‘hidden champion’) regio. Uit het onderzoek bleek dat naast ligging de diversiteit, wendbaarheid en het slim toepassen belangrijke sterke punten waren van de Noord-Veluwe.

  De provincies Gelderland en Overijssel zijn de opdrachtgevers voor het onderzoek. Vanuit de Noord-Veluwe hebben de Economic Board en de gemeenten input geleverd voor het onderzoek. In elke regio is ook een terugkoppeling van het onderzoek voorzien. Voor de Noord-Veluwe dus op 14 september. 

  Aanmelden

  539