Techniekpact
  TT, Assen 18 juni 2018

  18 juni 2018: Jaarconferentie Nationaal Techniekpact

  Technologische ontwikkelingen, innovatie en digitalisering maken dat er meer vraag is naar technici. Dat geldt ook in sectoren als zorg, bouw, energie, water en agri-food, vanwege de vele cross-overs met techniek. Bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en kennisinstituten in Noord-Nederland zetten hier vol op in met aansprekende projecten.

  Op de Jaarconferentie 2018 van het Nationaal Techniekpact laten we die projecten én de verbindingen op het terrein van duurzame (groene) energie, smart industry toekomstbestendige landbouw en innovatieve zorg zien!

  Energie, versnelling en lef zijn de kernwoorden voor de Jaarconferentie. Met techniek als motor voor nieuwe kansen en nieuwe verbindingen presenteren we de ambities voor de toekomst.

  Meer informatie

  539