Ontdek het laatste nieuws van ondernemend Noord-Veluwe

Economic Board Noord-Veluwe
1 februari 2019

3 O’s eensgezind aan de slag

Foto: Economic Board Noord-Veluwe/De Diamant met ondersteunende partijen | Anne de Vos

Op maandag 28 januari kwam de voltallige Economic Board Noord-Veluwe/De Diamant samen. Tijdens de bijeenkomst, begeleid door gespreksleider Arnoud Leerling, werd de vernieuwde position paper gepresenteerd en unaniem aangenomen. Het document vormt de basis voor de strategische agenda voor de regio en actualisering van het uitvoeringsprogramma De Diamant 2016-2020. Joost Fraanje, voorzitter Economic Board is tevreden over deze bevestiging van de samenwerking. Want ‘Waarom zouden we moeilijk doen als het samen kan!’

Position Paper aangenomen

De afgelopen maanden zijn met de verschillende boardleden afzonderlijk gesprekken gevoerd. Uit de gespreken kwam naar voren dat de verschillende partijen gezamenlijk aan de slag willen om de ontwikkeling van de regio te ondersteunen. Hierbij staan de thema’s Innovatie/Techniek, Human Capital en Vestigingsklimaat centraal. De position paper werd door alle aanwezigen goed ontvangen en aangenomen als basis voor de verdere uitwerking van de strategische agenda en uitvoeringsprogramma.

Aan de slag

Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst kregen alle aanwezigen tijdens een interactieve sessie de kans om op drie speerpunt thema’s hun input te leveren. Met post-its werd antwoord gegeven op de vragen over de knelpunten, oplossingen, kosten en eigenaarschap van het thema. De waardevolle informatie die hierbij verkregen is wordt de komende maanden verder uitgewerkt voor intensivering van de uitvoering binnen uitgezette thema’s.

Positieve energie

De positieve en energieke stemming tijdens de bijeenkomst van de Economic Board op 28 januari spoort aan om verder te gaan op de ingeslagen weg: gezamenlijk en concreet. Gert van de Berg, wethouder Nunspeet, regionaal portefeuillehouder Economie: “Het is onze morele plicht om mensen en ondernemers/organisaties in deze regio te ondersteunen. Er zijn veel mogelijkheden, maar die moeten we wel pakken. Samen gaan we de kurk waarop we drijven extra drijfkracht geven!”.

Twee boardleden plakken post its op tijdens de bijeenkomst.  Boardleden tijdens interactieve sessie.

436