Ontdek het laatste nieuws van ondernemend Noord-Veluwe

Innovatiehuis De Diamant
27 oktober 2016

Ambitie Diamant innovatie

De laatste maanden hebben we de wind in de rug. In de eerste plaats het onderzoek van zes gezaghebbende wetenschappers naar de kracht van Oost-Nederland. Zij wijzen tot hun eigen verrassing de Noord-Veluwe aan als DE (verborgen) kampioen. Deze sterke positie komt naast ligging en arbeidsmoraal vooral door de structuur van de bedrijvigheid. De Noord-Veluwse maakindustrie, logistiek en agrofood leveren een belangrijke bijdrage aan het Oost-Nederlandse BRP (Bruto Regionaal Product). Met het provinciale beleid gericht op MKB en ‘helpen beter maken van wat goed is’ verwachten we dat deze wetenschappelijke support zich gaat vertalen in support van de provincie.

Ook de uitbreiding van Lelystad Airport kan een boost geven aan de regionale bedrijvigheid. De indruk bestaat dat de ontwikkeling van de exporterende maakindustrie in onze regio een belangrijke impuls zou kunnen krijgen als we op de goede manier op Lelystad Airport raken aangesloten. Voorbeeld is de ontwikkeling van bedrijvigheid/ maakindustrie bij het Londense ‘bijvliegveld’: Gatwick Diamond Initiative.

Verder is er bij de Noord-Veluwse gemeenten beweging over een additionele bijdrage aan regionale innovatie-ondersteuning. In de eerste helft van 2017 zullen alle gemeenten een definitief besluit nemen over een bijdrage voor het ondersteunen van groene innovatie via IGEV. Het gaat om een bijdrage voor meerdere jaren. IGEV is een belangrijke pijler van Innovatiehuis De Diamant.  In een gesprek medio dit jaar heeft de gemeente Harderwijk bij monde van wethouder Van der Wal aangegeven dat de Harderwijkse insteek t.a.v. innovatie-ondersteuning uitgewerkt gaat worden. Dus het staat er qua kansen goed voor. Om de kansen te kunnen verzilveren, moeten we er in de regio op inspelen. Vanuit De Diamant willen wij willen de van oudsher in onze regio aanwezige innovatie-potentie blijven ondersteunen. Op een manier die bij ons past: no non sense, met slim toepassen en vooral goed samenwerken. En voor De Diamant betekent dat op basis van een gedeelde visie, vasthoudend en samen doorpakken.

436