Ingeborg Lups Veluwe Portaal
14 juni 2016

Arbeidsmobiliteit 2.0

Structurele arbeidsmarktontwikkelingen veranderen de omvang van het benodigde personeelsbestand, de eisen die aan personeel worden gesteld en de manier waarop werk wordt georganiseerd. Bestaande functies verdwijnen of veranderen sterk door robotisering, automatisering en upgrading. Hierdoor verdwijnen bijvoorbeeld veel administratieve banen, vooral op laag en middelbaar niveau, maar er ontstaan ook nieuwe functies.

Zo groeit de vraag naar specialisten in techniek en ICT. Vergrijzing kan voor vervangingsvraag zorgen wanneer personeel met pensioen gaat. Dit biedt kansen voor werkzoekenden. Ook wordt arbeid flexibeler georganiseerd. Er zijn meer werknemers met een flexibele arbeidsrelatie en meer zelfstandigen. Het aantal banen van zelfstandigen groeit sneller dan van werknemers. In de ene sector werken er meer en al langer zelfstandigen dan in de andere sector. In absolute aantallen werken de meeste zelfstandigen in de specialistische zakelijke diensten (Bron: CBS, bewerking ROA).

Deze snel veranderende wereld, vraagt optimale flexibiliteit en wendbaarheid van organisaties. Op de tekentafel is daar nog wel uit te komen, maar bewegen de medewerkers ook voldoende mee? Zijn zij in staat zich tijdig nieuwe competenties eigen te maken? Zijn zij bereid andere taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen? Beschikken zij over voldoende employability om hun loopbaan elders voort te zetten als die mogelijkheden er binnen de organisatie niet langer zijn?

Bij mobiliteit gaat het niet langer alleen om de begeleiding van disfunctionerende of overbodige medewerkers op weg naar de uitgang. Maar vooral om de ontwikkeling van een beleid waarmee medewerkers 24/7 worden begeleid in hun ontwikkeling. Een beleid gericht op medewerkers die hun loopbaan serieus nemen en begeleiding wensen om op de juiste plaats, met de juiste profilering en performance van klantwaarde te zijn.

Veluwe Portaal ondersteunt de deelnemers in haar HR neterk vanuit de actuele vraag van arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid. Hiervoor is het project ‘Talent in Beweging’ ontwikkeld. Hierbij bieden wij 10 werkgevers exclusief de mogelijkheid om concreet aan de slag te gaan met de mobiliteit van talent in organisaties met gebruikmaking van beschikbare DWSRA-subsidie. Met ‘Talent in Beweging’ gaan organisaties samen met ons en onze samenwerkingspartners praktisch vorm geven aan mobiliteit en wendbaarheid van talent in een proces van vier stappen zoals onderstaand getoond.

444