Foto Hubald van Ark Rabobank Noord Veluwe
1 november 2016

Gouden bergen op de Bible Belt

Het gaat goed met de Noord-Veluwe omdat…..
-      de Arbeidsethos hier zichtbaar anders is dan in veel andere delen van het land. Hard werken, niet zeuren, doen wat je baas je vraagt en blij zijn dat je werk hebt zijn veel gehoorde opmerkingen op de werkvloer. Ook werkgevers geven aan graag hun onderneming op de Veluwe te vestigen. Zo geven ze in gesprekken aan dat het ziekteverzuim op de locaties op de Veluwe veelal lager is dan elders. Dit betaalde zich voor werknemers ook terug in de afgelopen crisisjaren. Ik heb diverse ondernemers gesproken die zich maximaal en met succes hebben ingespannen om werknemers te behouden, ook al leek dat bedrijfseconomisch niet de meest verstandige keuze.
-      ‘Wulle bent zuunig’. In de afgelopen jaren ging het economisch minder. Het werd ook zichtbaar dat bedrijven op de Noord-Veluwe vaak voldoende ‘vet op de botten’ hadden. 'Geld niet uitgeven voordat je het verdiend hebt', is een veel gehoord credo. Het is lastig aan te tonen met cijfers, maar de algemene stemming op de Noord-Veluwe is toch wel dat ‘we’ de crisis beter zijn doorgekomen dan in andere regio’s. Zuinigheid, of misschien wel mooier, rentmeesterschap is een begrip in de regio. Het aandeel (oud) familiebedrijven is hier hoog. Deze bedrijven richten zich op het lange termijnperspectief en hebben minder de focus op korte termijn winsten.
-      Ons kent ons. Vanwege de hechte gemeenschappen, vaak ingegeven door kerkelijke inslag, heerst er een sterk ‘ons kent ons’ principe. Regelmatig krijg ik te horen: ‘woar ben ie er ene van?’ Men wil weten of ze je kunnen vertrouwen. Kennen ze iemand in je familie, dan is het ook gelijk goed. Er is vertrouwen en dat maakt ‘de handel’ makkelijker.

Is dan echt alles rooskleurig? Nee, er zijn ook  zorgen, die mijns inziens in veel onderzoeken onderbelicht blijven. Voor mij zijn dit de belangrijkste:
-      Komen de jongeren nog terug? Door de afwezigheid van een universiteit en de langere afstanden naar de hogescholen zien we de jeugd wegtrekken. Diverse cijfers laten een snel vergrijzende samenleving zien. Ondernemers hebben jonge aanwas nodig om economisch vitaal te blijven. Met name jongeren met technische kennis lijken verder weg te trekken, terwijl bedrijven op de Veluwe deze kennis juist hard nodig hebben. Hier is echt actie op nodig!
-      Leefbaarheid in de kernen. Niet echt een uniek probleem voor de Noord-Veluwe. Ook hier zien we lege winkelpanden en een toenemende druk om faciliteiten beschikbaar te houden voor met name de kleinere kernen. Een punt waar we aandacht voor moeten houden.
-      Waar is de innovatie? ‘Blief moar mooi bie et olde’ roepen ze in Heerde, maar de wereld om ons heen verandert snel. Stilstand is achteruitgang, zegt een oud cliché, maar het is zo ‘verrekte’  waar. Vaak vul ik dit zelf nog aan met: ‘behoud al het oude wat goed is, maar durf ook te vernieuwen.’ Vanuit het Innovatiehuis De Diamant bundelen we de krachten om het innovatief vermogen van de Noord-Veluwe en de Randmeren te vergroten. Ik voel, in mijn rol als specialist innovatieve en alternatieve financieringen, dat we hier nog bergen werk te verzetten hebben om ondernemers ervan te overtuigen dat innovatie echt harde noodzaak is om te overleven. 

De gouden bergen zijn er zeker, maar deels ook alleen op papier. De uitdagingen voor de regio zijn  groot. Met het uiteenvallen van de Regio Noord-Veluwe heb ik serieus mijn twijfels of we deze uitdagingen aankunnen. Samen moeten we dit oppakken. Over de eigen gemeentegrenzen heen kijken. Ik roep de burgemeesters en wethouders uit de regio daarom op deze uitdagingen samen op te pakken. De oproep geldt ook voor ondernemers. Vorm samen een collectief. Alleen dan kunnen we die zo genoemde ‘gouden bergen’ behouden. Het is hier heerlijk wonen en werken. Laten we dat vooral zo houden!

444