Ontdek het laatste nieuws van ondernemend Noord-Veluwe

Jaarbericht 2017
30 januari 2018

De diamant op de kaart: samen aan tafel | Jaarbericht 2017

Elk jaar in januari publiceert De Diamant van Midden-Nederland haar jaarbericht. Een korte terugblik op de samenwerkingen, successen en uitdagingen van het afgelopen jaar. U kunt het jaarbericht hier als .pdf downloaden

 

De Diamant op de kaart: samen aan tafel

"Ook in 2017 heeft De Diamant van Midden-Nederland laten zien waar zij voor staat. Er wordt succesvol samengewerkt zonder het gevoel van zelfredzaamheid in onze regio tekort te doen. De vele ontmoetingen en succesvolle verbindingen brengen ons nog dichter bij elkaar: men weet elkaar te vinden, op de Veluwe maar ook in de aangrenzende regio's. Het Innovatiehuis is hier het levende voorbeeld van. We hebben met ‘innovatie’ en ‘vestigingsklimaat’ goede thema’s om gericht en concreet aan de slag te zijn. In 2018 gaan wij met onverminderd enthousiasme door!"

Joost Fraanje - Voorzitter Economic Board De Diamant

 

Innovatiehuis De Diamant bundelt regionale energie

Ook in 2017 stonden de deuren van het Innovatiehuis open voor ondernemers en
organisaties met innovatieve vraagstukken. De innovatiemakelaars hebben veel bedrijven en ook bedrijvenkringen bezocht en er zijn verschillende goedbezochte thema bijeenkomsten georganiseerd. Met de succesvolle eerste editie van de 'Week van het ID' en de jaarlijkse uitreiking van de Veluwse Innovatie Prijs werd het jaar 2017 afgesloten. In 2018 zet het Innovatiehuis haar werkzaamheden voort en wordt er extra focus gelegd op het in de schijnwerpers zetten van Veluwse initiatieven en bedrijven.


Nieuwe onderwijsinitiatieven

Het afgelopen jaar hebben de partijen vanuit De Diamant van Midden-Nederland volop geparticipeerd in nieuwe onderwijsinitiatieven. Hierbij ligt een sterke focus op sectoren waar nu en de komende jaren een tekort aan goed opgeleide kandidaten ontstaat. Vanuit De Diamant van Midden-Nederland is er
support voor het Centrum voor Transport & Logistiek Noord-Veluwe, de Techniekacademie, het Fieldlab Industrial Robotics, de Care Academy Veluwe en de Veiligheidsacademie. In 2017 is gestart met Student en Stage met als doel meer hoger onderwijs stagiaires naar de Noord-Veluwe te krijgen. Veluwe Portaal zet Student en Stage in 2018 voort.


Serieuze gesprekspartner

In 2017 heeft De Diamant van Midden Nederland zich verder geworteld in de regio. Het gaat om uitvoering én strategie. Economic Board De Diamant is het platform waar ondernemers, onderwijs en overheid zaken afstemmen. Vanaf 2018 is de heer Van den Berg de gemeentelijke vertegenwoordiger in De Diamant. Hij volgt de heer Hoogendoorn (burgemeester Oldebroek) op. De heer Hoogendoorn is een aantal jaren lid geweest van Economic Board De Diamant. De heer Van den Berg is wethouder van de gemeente Nunspeet, welke gastheergemeente is van het beleidsterrein economie.

De Diamant is opgezet vanuit ‘minder gepraat, meer resultaat’. Concrete samenwerkingen tussen onderwijs en werkgevers om de ontwikkeling van de regio te stimuleren. Ook op bestuurlijk niveau praat De Diamant mee over de regio. Zo heeft de regiobrede 'lobby A28' ervoor gezorgd dat de bereikbaarheid op de Veluwe landelijk aandacht heeft en in het regeerakkoord is opgenomen. In het tweede kwartaal is met gedeputeerde Michiel Scheffer (Provincie Gelderland) overleg gevoerd over de ontwikkeling van de regio. Ook is De Diamant betrokken bij de planning van bedrijventerreinen in de regio waarover de gemeenten in 2018 een gezamenlijk standpunt bepalen. De Diamant zoekt continu aansluiting met initiatieven in Regio Food Valley, Regio Zwolle, Flevoland en Cleantech Regio. Een mooie opsteker blijft het rapport de Kracht van Oost. De Diamant is actief betrokken bij het verzilveren van de daar gesignaleerde kansen.

 

-

436