Ontdek het laatste nieuws van ondernemend Noord-Veluwe

Economic Board De Diamant brief
23 april 2018

Economic Board De Diamant roept coalities op te investeren in economie

Economic Board De Diamant roept gemeenten op samen te werken voor sterke regionale economie

In een brief aan de nieuwe gemeenteraadsleden op de Noord-Veluwe vraagt Economic Board De Diamant van Midden-Nederland aandacht voor meer samenwerking op sociaaleconomisch gebied. Uit onderzoek van de provincies Gelderland en Overijssel (o.a. Kracht van Oost NL) is gebleken dat Noord-Veluwe een van de sterkste regio’s in Oost-Nederland is. De Economic Board is hier trots op en wil deze kracht verder uitbreiden. “Samenwerken binnen de regio is hiervoor essentieel.” aldus Joost Fraanje, voorzitter van Economic Board De Diamant. 

Werk maken van innovatie

De Noord-Veluwe heeft relatief veel wendbare mkb-bedrijven die dicht bij de klant staan en opereren in niche markten. Een uitstekende positie als innovatieregio. “Om werk te maken van innovatie is ondersteunende infrastructuur erg belangrijk.” stelt Fraanje, “Met een passend regionaal ecosysteem kunnen bedrijven en organisaties blijven ontwikkelen, sneller groeien én internationaliseren.” Economic Board De Diamant benadrukt dat een intensieve samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs de basis is voor een sterke regionale economie.

Regionale uitdagingen

Net als elke regio heeft ook de Noord-Veluwe te maken met uitdagingen om economische ontwikkeling te stimuleren. Dit zijn o.a. de krapte en mismatch op de arbeidsmarkt, de snelle technologische ontwikkelingen en ook de bereikbaarheid van de Noord-Veluwe. “Wij roepen de nieuwe colleges van Burgemeester en wethouders  van de Noord-Veluwse gemeentes op aan deze punten extra aandacht te besteden”, vervolgt Fraanje. 
Innovatie en vestigingsklimaat en de afstemming hiervan met onderwijs en arbeidsmarkt zijn de twee speerpunten van De Diamant. Op dit punt zijn reeds succesvolle samenwerkingsinitiatieven als De Techniek Academie, Centrum Transport&Logistiek, Innovatiehuis De Diamant en de lobby doorstroming A28 opgericht.


Samenwerking organisaties, overheid en onderwijs

Economic Board De Diamant van Midden-Nederland is het van afstemmingsplatform op de Noord-Veluwe waarin de drie O’s samenwerken. Als actuele speerpunten om gezamenlijk in op te trekken richt De Diamant zich op innovatie en het opleiden van vakmensen in de techniek en zorg & welzijn. “Voor een sociaaleconomisch sterke regio is het van belang dat wij deze onderlinge samenwerking blijven uitbouwen”, sluit Joost Fraanje af. “Daar willen we de nieuwe coalities graag bij betrekken.” 

 

Lees de volledige brief hier >

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerrit Marskamp of Joost Fraanje.
Gerrit Marskamp: 0341 - 25 99 11/ 06-10102591
Joost Fraanje: 0341 - 751 400
info@dediamantvanmiddennederland.nl

436