Ontdek het laatste nieuws van ondernemend Noord-Veluwe

Kracht van Oost NL
17 september 2020

Eerste resultaten onderzoek Kracht van Oost 2.0

Wat is de kracht van de gezamenlijke ruimtelijke economische structuur van Oost NL en in hoeverre is deze toekomstbestendig? Het antwoord op deze vraag wordt geformuleerd tijdens het onderzoek Kracht van Oost 2.0. Op maandag 14 september presenteerde Dominique Binkhorst van Provincie Gelderland de eerste Noord-Veluwse deelresultaten. 

Glimp voor de Noord-Veluwe

Tijdens de bijeenkomst werden eerste resultaten gedeeld, waarop afgevaardigden vanuit de overheid, het onderwijs en ondernemers konden reageren met extra input. Over onze regio werd onder andere gezegd:

- Economie en bevolking groeit
- Mismatch wonen/werken neemt toe
- Meer en langere pendelbewegingen
- Uitgestrektere DUS-regio in opkomst
- Weinig samenhang binnen de regio
- Te weinig massa voor innovatie
- Hoe veerkrachtig is de regio?

Waar wil de Noord-Veluwe antwoord op?

De aanwezigen gaven aan met het onderzoek graag antwoord te willen krijgen op de volgende vragen:

1. Wat is er nodig voor de brede welvaart van de mensen/ondernemers die op de Noord-Veluwe wonen? We kunnen wel allerlei groeiplannen maken, maar veel is onzeker. Alleen zeker is, dat veel van de mensen die nu op de Noord-Veluwe wonen er blijven wonen. En veel bedrijven die er nu zitten, blijven.

2. Hoe kan een regio zonder echt grote bedrijven succesvol blijven? Hoe versterken MKB? Meer ketensamenwerking in de regio?

3. Wat heeft de regio nodig voor het vervolg van de regio-ambities vanuit KvO? Data-gedreven/wat voor gegevens zijn er nodig?

4. Strijd om de ruimte: wat is er nodig voor woningbouw en bedrijventerreinen?

5. Wat is er nodig om de innovatie/transitie te blijven stimuleren?

6. Wat is er nodig voor een goede (toekomstige) match van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt?

7. Hoe groot is het bereikbaarheidsknelpunt? 

8. Duurzaamheidsambities en zijn bedrijven geschikt om daar economisch voordeel uit te halen?

9. De economische verwevenheid/verbanden tussen Amersfoort en Zwolle

10. Inzicht International business op de Noord Veluwe

11. Economische) kansen voor Oost dmv samenwerking met Flevoland

12. Zijn wij een regio?

De Noord-Veluwse gemeenten hebben besloten niet meer als regio samen te werken. Ondernemers en ook onderwijs voelen wel nadrukkelijk de Noord-Veluwse banden (naast lokaal).  Hoe hecht zijn de onderlinge Noord-Veluwse banden?

Samenhang: één regio? Valt de bestuurlijke werkelijkheid en economische/beleefde werkelijkheid samen? Met andere woorden: hoe ziet de functionele regio er uit voor de Noord-Veluwse gemeenten.

Wat is de optimale schaalgrootte voor een effectieve triple helix sociaaleconomische samenwerking? Op een hoger schaalniveau zie je dat de betrokkenheid afneemt met het risico van een ‘overheidsfeestje’/beroepsbestuurders. Effectiviteit = kwaliteit * betrokkenheid. Is samenwerken als deelregio (Kop van de Veluwe) in een groter geheel (Regio Zwolle) handig?

13. Zijn wij als regio met veel MBO en MKB klaar voor de toekomst?

14. In Kracht van Oost 1.0 is de economische structuur van slim toepassen en wendbaarheid geroemd. Is deze structuur voldoende toekomstbestendig?

15. Wat heeft schaalvergroting voor gevolgen voor onze regio? 

16. Hoe houden we de jongeren en jongvolwassenen op de Noord-Veluwe (niet alleen de vakmensen, maar ook de (hoger) opgeleiden)? 
 

436