Ontdek het laatste nieuws van ondernemend Noord-Veluwe

A28 bord
6 februari 2019

Fileproblematiek A28 werkt remmend voor Noord-Veluwe

De samenwerkende gemeenten Noord-Veluwe, de regio Zwolle en werkgeversvereniging VNO-NCW Midden zetten zich in voor een betere doorstroming op de A28. Joost Fraanje voorzitter van de Economic Board Noord-Veluwe/De Diamant geeft aan dat de A28 van groot belang is voor de Noord-Veluwe. Noord-Veluws vakmanschap en arbeidsethos wordt ook in de Randstad erg gewaardeerd. Gebrekkige doorstroming op de A28 is een belemmering voor deze ‘export’. De laatste jaren is het wegennet onvoldoende uitgebreid. Nu het economisch beter gaat, moeten we de opgelopen achterstand wegwerken.

Een goede doorstroming van de A28 dient als breder belang met zaken als bereikbaarheid van de Noord-Veluwe en de verbinding met Zwolle, Noord-Duitsland en Scandinavië. Verder gaat de A28 een bijdrage leveren aan de toegang vanuit het oosten naar Lelystad Airport. Ook is er een specifiek economisch belang van de A28 voor de regio Noord-Veluwe: de sector Transport en Logistiek is van oudsher belangrijk voor onze regio en ook voor de toekomst: het is een groeiende sector, op de Noord-Veluwe zijn sterke bedrijven, we hebben een goede uitgangspositie. De sector Transport en Logistiek sluit aan bij opleidingsniveau van een deel van de beroepsbevolking: mbo.

Het bureau Studio Bereikbaar is door de overheden gevraagd om een MIRT-onderzoek te doen naar de knelpunten rondom de A28. Het doel is om te onderzoeken waarom er files zijn en wat de verwachtingen van de toekomst zijn. Het onderzoek gebeurt op basis van statistische cijfers.

Voor de regio en VNO-NCW Midden is het ook erg belangrijk dat het geluid van de ondernemers in de regio mee wordt genomen, want de cijfers wijken nog weleens af van het gevoel en de werkelijkheid in de omgeving. Voor de ‘praktijkervaring’ er een bustour van Nijkerk tot aan Hoogeveen georganiseerd. Op zes plekken ging het onderzoeksbureau in overleg met overheden en ondernemers. De opkomst vanuit ondernemers was zeer groot. Hier blijkt maar waar eens dat er iets moet gebeuren rondom de A28.

Ook Economic Board Noord-Veluwe/De Diamant was betrokken bij de bustour. Voorzitter Joost Fraanje van De Diamant licht toe: ‘De A28 is voor de Noord-Veluwe erg belangrijk. Steeds maar eer bij de fileberichten betekent economische schade en is niet goed voor je imago/vestigingsklimaat als regio’. Een betere doorstroming op de A28 is niet iets wat we snel kunnen regelen omdat we voor geld afhankelijk zijn van de rijksoverheid. We moeten onze stem laten horen , argumenten aandragen en meedenken in oplossingen. Samen hebben we al mooie resultaten geboekt (bijv. A28 in het coalitie-akkoord van het kabinet), maar helaas gaat daarmee de doorstroming niet direct beter. Het is een verhaal van de lange adem en dat doen we SAMEN en VASTHOUDEND.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Herald Immink, regiomanager VNO-NCW VeluweVallei, immink@vno-ncwmidden.nl

 

436