Ontdek het laatste nieuws van ondernemend Noord-Veluwe

Foto onderwijs van banner
7 juni 2019

Groei economie en banen zet zich voort, wel lager tempo

De Nederlandse economie groeit ook in de jaren 2019 en 2020. Maar het groeitempo is duidelijk lager dan dat van de afgelopen jaren (2,9% in 2017 en 2,7% in 2018). Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelt voor zowel 2019 als 2020 een groeipercentage van het Bruto Binnenland Product van 1,5%. Een minder sterke economische groei heeft gevolgen voor de groei van het aantal banen. Na een forse toename van het aantal banen in 2017 en 2018 met 467 duizend in twee jaar tijd, zal het aantal banen in 2019 en 2020 samen naar verwachting groeien met 309 duizend. Dat leidt tot een totaal van bijna 10,8 miljoen banen in 2020.

Veel banen erbij in zorg en welzijn

In bijna alle sectoren neemt het aantal banen toe. De drie sectoren met de meeste banen in 2020 zijn zorg en welzijn, detailhandel en specialistische zakelijke diensten. In de sector zorg en welzijn komen er zo’n 46 duizend banen per jaar bij, waarmee het totale aantal banen in deze sector op 1,7 miljoen uitkomt in 2020. Er zijn twee sectoren waarin het aantal banen een aantal jaren op rij daalt: de landbouw, bosbouw en visserij (-3 duizend per jaar in 2019 en 2020) en de financiële dienstverlening (-2 duizend). De daling bij de financiële dienstverlening is al sinds 2008 gaande en zwakt inmiddels af.

Aandeel uitzendsector in de banengroei neemt af

Ook in de sector uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling groeit het aantal banen nog steeds. Maar met een toename van gemiddeld 14 duizend per jaar (in 2019 en 2020) is de groei wel lager dan voorheen. In 2017 en 2018 nam het aantal uitzendbanen nog jaarlijks gemiddeld met zo’n 60 duizend toe. De banengroei bij de uitzendbranche neemt meestal terug als er al een tijdje economische groei is geweest, omdat bedrijven dan zelf weer personeel in dienst nemen. De uitzendsector reageert ook sterk op veranderingen in de economische situatie. Een afzwakking van economische groei is dan ook terug te zien in de ontwikkeling van het aantal banen in deze sector. Daarnaast is het voor uitzendbureaus inmiddels lastig om uitzendkrachten te vinden vanwege de krappe arbeidsmarkt.

 

436