Ontdek het laatste nieuws van ondernemend Noord-Veluwe

IGEV Ed Nijpels
9 december 2016

Grote belangstelling bij ondernemers voor energiebesparing

Energiebesparing bij bedrijven op de Noord-Veluwe
Op basis van het Gelders Energieakkoord wordt er in 2017 gestart met het project ‘Energiebesparing bij bedrijven op de Noord-Veluwe’. Het primaire doel is dat bedrijven in 2020 minimaal voldoen aan wat wettelijk is voorgeschreven. Ondernemers worden daarom geïnformeerd, gestimuleerd en ondersteund bij het nemen van energiebesparende maatregelen, eventueel gevolgd door handhaving.

Vier bestuurders van bedrijvenkringen hebben zich aangemeld om mee te doen aan het nieuwe project. Adwin Ploeger, Heimen van Diest, Joachim van Olst en Ronald Cleijsen laten hun bedrijfspand helemaal controleren op mogelijke energiebesparende maatregelen en of ze voldoen aan de Wet milieubeheer. Zij geven het voorbeeld en roepen alle bedrijven op ook mee te gaan doen. De precieze aanpak van het project wordt momenteel ontwikkeld door IGEV, NVOO (de koepelorganisatie van alle bedrijvenkringen op de Noord-Veluwe), Omgevingsdienst Noord-Veluwe en Rabobank Noord-Veluwe, in samenwerking met de stichting Energieke Regio.

Meer informatie
Presentaties van het netwerkevent, verwijzingen naar relevante bronnen en meer informatie komt beschikbaar via www.igev.nl/downloads.

436