Ontdek het laatste nieuws van ondernemend Noord-Veluwe

SLIM Subsidie
2 maart 2020

Investeer in ontwikkeling medewerkers met SLIM subsidie

Subsidie voor Leren en ontwikkelen In het Mkb (SLIM)

Vanaf 2 maart kunnen mkb ondernemers de SLIM-subsidie aanvragen. Deze subsidie heeft als doel om leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend te maken. Dit betekent dat in de onderneming aandacht is voor de ontwikkeling van het bedrijf en de medewerkers.

Hoe? 

Leren en ontwikkelen vanzelfsprekend maken in uw organisatie kan natuurlijk op verschillende manieren. De SLIM subsidie kan dan ook aangevraagd worden voor verschillende activiteiten.

- Het doorlichten van de onderneming, uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de ondernerming;

- Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werknemers in de onderneming;

- Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;

- Het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf. 

Voor wie?

- Mkb-ondernemingen (van 2 t/m 31 maart 2020 en 1 t/m 30 september 2020)

- Samenwerkingsverbanden met minimaal 2 mkb-ondernemingen (1 april t/m 30 juni 2020)
De aanvraag kan ingediend worden door branche-organisaties, onderwijs-instellingen, O&O fondsen of werknemers- en werkgeversverenigingen

Subsidie

In totaal is jaarlijks € 48.200.000,- beschikbaar.

- Mkb-ondernemers: maximaal € 24.999,-
Kleine ondernemers ontvangen 80% subsidie
Middelgrote ondernemers 60%.

- Samenwerkingsverbanden: maximaal € 500.000,– subsidie bij een subsidiepercentage van 60%; waarbij maximaal € 200.000,- per partij geldt.

Subsidiabele kosten

- Externe kosten van bijvoorbeeld een externe adviseur.

- Directe interne loonkosten medewerkers die bij het project betrokken zijn.

Financiering op basis van einddeclaratie, geen bevoorschotting.
Verantwoording vooral inspanning/laten zien dat de kosten zijn gemaakt.
 

Meer informatie over de subsidie is hier te downloaden »
 

Sparren over uw mogelijkheden? Neem contact op met een van onze innovatiemakelaars!

 

436