Ontdek het laatste nieuws van ondernemend Noord-Veluwe

Talentonwikkeling
4 mei 2020

Investeren in talentontwikkeling: juist nu!

Ontwikkelingen gaan snel en zeker nu onvoorspelbaar. Logisch, dat je als ondernemer erg druk bent met het nu. Maar als er ruimte voor is, zeker goed om naast urgente zaken nu na denken over belangrijke zaken straks. Als Economic Board Noord-Veluwe willen we ondernemers in de regio hierbij ondersteunen. Daarom werken de 3O-partners (ondernemers, onderwijs en overheid) in de regio aan een drietal projecten rondom talentontwikkeling in de regio.

Project 1: ondersteuning techniek Noord-Veluwe

Techniek is een van de motoren van de economie in onze regio. De instroom van voldoende technisch geschoold personeel is daarom van essentieel belang. Om een regionale visie te ontwikkelen en activiteiten rondom dit thema te organiseren heeft de Economic Board een subsidieaanvraag gedaan bij Provincie Gelderland. De aanvraag is positief beoordeeld en momenteel loopt de procedure van een formeel besluit en toekenning. Dit project zal uitgevoerd worden door Platform Techniek Noordwest-Veluwe.

Project 2: inzet van SLIM-subsidie voor medewerkers

Taakvolwassen en wendbare medewerkers zijn van grote meerwaarde voor elk bedrijf. Speciaal voor het mkb is er subsidie beschikbaar om medewerkers hier gericht op te ondersteunen. Tot 1 juli kan er maximaal €500.000 SLIM-subsidie aangevraagd worden door samenwerkingsverbanden met minimaal twee bedrijven. Hiermee kan een leerrijke werkomgeving opgestart of versterkt worden. De Economic Board biedt samen met partners ondersteuning bij het formuleren en indienen van de aanvraag.


Project 3: regionale Talentmakelaar

Om ondernemers in de regio blijvend te ondersteunen op het gebied van loopbaan- en talentontwikkeling bij medewerkers, wil de Economic Board een regionale Talentmakelaar aanstellen. Deze Talentmakelaar, opererend vanuit het Innovatiehuis Noord-Veluwe, zal voor ondernemers het eerste aanspreekpunt zijn voor alle vragen op het gebied van talentontwikkeling. Om dit project te kunnen starten is een subsidieaanvraag gedaan bij Provincie Gelderland. De eerste opzet is positief beoordeeld en de daadwerkelijke aanvraag wordt momenteel uitgewerkt en ingediend. Dit project zal uitgevoerd worden door Veluwe Portaal. 

Toekomst: Loopbaan en Ontwikkelcentrum

Losse projecten zijn handig om snel in te spelen op uitdagingen en kansen.  Als Economic Board kunnen we met korte lijnen snel schakelen. Voor de toekomst willen we talentontwikkeling op de Noordwest-Veluwe  structureel organiseren: Loopbaan en Ontwikkelcentrum (bij Landstede Harderwijk). Het bundelen van de initiatieven in een organisatie is nodig om de activiteiten verder uit te bouwen. Innovatiehuis Noord-Veluwe heeft bewezen dat een fysieke uitvalsbasis erg helpt bij de profilering naar ondernemers. Afstand is voor veel zaken niet echt belangrijk meer, voor het oppakken van nieuwe dingen is persoonlijk contact cruciaal. En dan is het gewoon lastig als de Noord-Veluwe bediend wordt vanuit Zwolle of Apeldoorn.

Aan de slag met talentontwikkeling binnen uw organisatie?
We helpen u graag op weg! Stuur voor meer informatie een e-mail naar Gerrit Marskamp of bel +31 6 1010 2591.

 

436