Ontdek het laatste nieuws van ondernemend Noord-Veluwe

Aanbieding Jaarplan
23 mei 2019

Jaarplan Economic Board Noord-Veluwe aangeboden aan wethouder

Talentontwikkeling, bereikbaarheid en innovatie zijn de focuspunten in het jaarplan van Economic Board Noord-Veluwe. Op woensdag 22 mei werd het jaarplan officieel aangeboden aan wethouder Gert van de Berg van de gemeente Nunspeet. Hij is naast wethouder ook de bestuurlijke trekker van het thema economie binnen de Samenwerking Noord Veluwe (SNV).

Voorzitter Joost Fraanje en vicevoorzitter Ronald Cleijsen van Economic Board Noord-Veluwe geven met het jaarplan een duidelijk signaal aan richting de gemeenten: ondersteuning is nodig om de reeds opgestarte activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. Ze benadrukken echter dat het niet gaat om een gift; de regio krijgt er veel voor terug. Daarnaast roepen de heren op mee te helpen met het verkrijgen van geld voor de plannen bij de provincie en het Rijk.

Onderwijs en Arbeidsmarkt

Binnen het thema onderwijs en arbeidsmarkt wil de Economic Board zich de komende jaren richten op talentontwikkeling. (Toekomstige) werknemers in de regio moeten zich kunnen blijven ontwikkelen en daarvoor is samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs essentieel. Momenteel wordt de behoefte naar een brede regionale aanpak op dit thema onderzocht bij werkgevers.

Bereikbaarheid en vestigingsklimaat

Voor een sterke regionale economie is goede bereikbaarheid een vereiste. Daarom pleit de Economic Board voor verbetering van de doorstroming op de A28 maar ook voor ontwikkeling van het spoor. Ook de beschikbaarheid van voldoende bedrijventerreinen en de ontwikkelingen rondom Lelystad Airport hebben de aandacht.

Innovatie

Het stimuleren van innovatie is het derde focuspunt. Het bedrijfsleven in de regio Noord-Veluwe kenmerkt zich in hoge mate door ‘slimme toepassers’. Verdere automatisering en robotisering vormen zowel een kans als een bedreiging. Ook kent de regio vele zorgorganisaties welke gebaat zijn bij een sterke regio. Onze uitdaging als regio ligt erin om innovatief en wendbaar te blijven ook op de langere termijn. Via het Innovatiehuis wordt er ondersteuning geboden aan organisaties met innovatievraagstukken en krijgen Noord-Veluwse ondernemers een podium.

Het succesvol aanpakken van de maatschappelijke uitdagingen in de regio kan volgens Fraanje en Cleijsen alleen met een gezamenlijke visie en betrokkenheid van alle partijen. Met het jaarplan laten ze zien dat de Economic Board van initiatief door wil groeien naar organisatie.
 

Klik hier om het volledige jaarplan te downloaden

 

436