Ontdek het laatste nieuws van ondernemend Noord-Veluwe

Reukema openingstijden
13 mei 2019

Ondernemers creëren ruimte op de weg

In november 2018 is het Rijk samen met de provincies Overijssel, Drenthe en Gelderland een onderzoek gestart naar de uitdagingen rondom de A28. Het onderzoek startte begin dit jaar met een bus-toer waarbij overheden en ondernemers met elkaar in gesprek gingen, zo ook in de regio Noord-Veluwe. Diverse ondernemers uit de regio en leden van Economic Board Noord-Veluwe droegen hieraan bij. Inmiddels is de probleemanalyse vastgesteld en richt het onderzoek zich op de concrete oplossingen. Ondernemers in onze regio geven daarvoor al richting aan, zoals recyclingbedrijf Reukema dat zijn openingstijden flink heeft verruimd om zo ook buiten spitsmomenten bereikbaar te zijn. 

Oplossingsrichtingen

Vanaf april tot en met september gaat de Stuurgroep A28 onderzoek doen naar de kansrijke oplossingsrichtingen. Hierbij richt men zich op ‘Gebiedsopgaven in combinatie met vraagbeïnvloeding’, ‘Smart Mobility en verkeersveiligheid’ en de aanpak van de infrastructuur.

Gebiedsopgaven in combinatie met vraagbeïnvloeding

Voor de drie regio’s, waaronder de Noord-Veluwe, wordt gekeken naar oplossingen die bijdragen aan de gebiedsopgave als ook aan de doorstroming op de snelweg. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan P+R mogelijkheden of flexwerkconcepten om de A28 te ontlasten.

Smart Mobility en verkeersveiligheid

Daarnaast wordt in beeld gebracht welke innovatieve oplossingen op het gebied van Smart Mobility toegepast kunnen worden om doorstroming en verkeersveiligheid te bevorderen. Ook wordt gekeken hoe een verbetering in infrastructuur kan leiden tot minder incidenten en een betere en snellere afhandeling hiervan. Door bijvoorbeeld langere invoegstroken en duidelijkere bebording.

Infrastructuur

De regio’s rondom de A28 kennen elk hun belemmeringen op het gebied van uitbreiding van de infrastructuur. De regio Noord-Veluwe met haar natuur dicht langs de snelweg vormt een uitdaging voor eventuele verbreding van de snelweg. Bij het onderzoek neemt men als uitgangspunt dat het aanpassen van de infrastructuur op een gedeelte van het traject een positief effect moet hebben op het gehele traject.

Klik hier voor het probleemanalyse rapport van het MIRT-A28 onderzoek »

Economic Board Noord-Veluwe volgt de ontwikkelingen rondom het onderzoek op de voet. Via onze nieuwspagina en nieuwsbrief houden wij up op de hoogte.

 

436