Ontdek het laatste nieuws van ondernemend Noord-Veluwe

Logo Diamant blauw GROOT
21 september 2017

Regionale samenwerking versterking economie

Voldoende uitdagingen
In de tussentijd wil de Economic Board van De Diamant het proces niet bemoeilijken door strategische nieuwe lijnen uit te zetten. De Economic Board richt de energie de komende tijd op de verdere realisatie van het uitvoeringsprogramma 2016-2021. “Dat geeft ons voldoende uitdagingen om stevig aan de slag te zijn,” aldus Joost Fraanje.

De kracht van samen optrekken
Het hoofddoel van De Diamant is het bevorderen van de economische ontwikkeling van de Noord-Veluwe en het faciliteren van initiatieven die de ontwikkeling ondersteunen. De Diamant blijft sowieso als samenwerkingsverband tussen ondernemers en onderwijs bestaan. “Gesteund door onze successen, zijn wij overtuigd van de kracht van samen optrekken,” zegt vicevoorzitter Ronald Cleijsen. “In de ideale situatie zetten de ondernemers, het onderwijs en de overheid samen de lijnen uit en maken gezamenlijk afspraken over hoe we de zaken gaan aanpakken.”

Taakverdeling
De voorzitter en de vicevoorzitter van de Economic Board stelden eerder voor om tot een heldere taakverdeling te komen binnen de thema’s van De Diamant. In hun visie hoort het initiatief voor het regelen van (rand)voorwaardelijke zaken bij de overheid te liggen. Hetzelfde geldt voor de omschreven waarden ‘Alles wat we doen is groen’ en ‘Iedereen een kans op de arbeidsmarkt’. En voor het aantrekkelijk houden van de regio door (her)ontwikkeling van binnensteden, dorps- en winkelkernen.
Voor het versterken van de innovatiekracht van de regio ligt het primaat bij ondernemers en het onderwijs. De thema’s vestigingsklimaat en branding vereisen het gezamenlijke initiatief van overheid, onderwijs en bedrijfsleven.

Uitvoeringsprogramma
In het uitvoeringsprogramma van De Diamant tot 2021 staan innovatie en het vestigingsklimaat centraal. De ondersteunende thema’s zijn duurzaamheid en onderwijs & arbeidsmarkt.
De versterking van de innovatiekracht krijgt onder meer gestalte in Innovatiehuis De Diamant, het Fieldlab Industrial Robotics en het project ‘Zilverkracht’ (langer zelfstandig wonen met behulp van domotica.)
Bij de verdere verbetering van het vestigingsklimaat gaat het om regiobranding, een lobby om de doorstroming van de A28 te versoepelen, aansluiten bij  de kansen van Lelystad Airport en input voor een betere samenwerking voor vestiging op de bedrijventerreinen. De verbinding tussen innovatie, onderwijs en arbeidsmarkt krijgt een extra impuls door het programma ‘Student & Stage’ dat dit jaar van start is gegaan.

Brief VNO-NCW
Artikel: Bedrijven zoeken samenwerking met gemeenten.

436