Ontdek het laatste nieuws van ondernemend Noord-Veluwe

Subsidie MKB Idee
8 september 2020

Subsidie MKB Idee - vanaf 20 oktober

Vanaf 20 oktober is het weer mogelijk een aanvraag voor MKB Idee in te dienen. Ben jij mkb'er en wil je samen met anderen meer investeren in de versterking van kennis en vaardigheden van personeel? Dan komt deze subsidie als geroepen! 


Voor wie? 

Zowel individuele als samenwerkende mkb'ers.

Voorwaarden? 

In 2019 gold de regeling uitsluitend voor projecten in de technische sectoren en de sectoren energie en klimaat en digitalisering. In plaats daarvan geldt nu dat een project hoger wordt gerangschikt als de projectresultaten een grotere bijdrage leveren aan:

  • investeringen die zorgen voor meer en beter inzetbaar personeel in technische en ICT sectoren;
  • investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering;
  • investeringen in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie; of
  • het versterken van de leercultuur bij een kleine onderneming.

Subsidiabele kosten

Het totaal beschikbare budget voor 2020 is € 10 miljoen. Hiervan is ten minste € 2,7 miljoen voor aanvragen die gedaan zijn door een kleine onderneming of een samenwerkingsverband waarvan ten minste één van de deelnemers een kleine onderneming is.

De minimale deelname aan een project per deelnemer (= het minimale subsidiebedrag) bedraagt € 25.000, het maximale bedrag is € 124.999 inclusief btw. Voor samenwerkingsverbanden bedraagt de subsidie maximaal € 200.000. Voor de deelnemers aan een samenwerkingsverband gelden dezelfde bedragen als voor individuele aanvragers: minimaal € 25.000 en maximaal € 124.999. Projecten met hogere kosten komen ook in aanmerking voor een subsidie maar met bovenstaande maximum bedragen.


Meer informatie en aanvragen

Vanaf 20 oktober kan deze subsidie aangevraagd worden bij het RVO. In het voorjaar van 2021 worden de toekenningen bekend gemaakt. 

Klik hier voor meer informatie »

 

436