Ontdek het laatste nieuws van ondernemend Noord-Veluwe

Haalbaarheidsonderzoek
9 april 2018

Subsidie voor MKB-ers met innovatieplannen

Wilt u duurzaam innoveren in de sectoren Agri en Food, Life Sciences en Health, High Tech Systemen en Materialen inclusief ICT, Chemie en Energie, inclusief Biobased Economy en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen? Dan kunt u vanaf 17 april 2018 om 9.00 uur de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) subsidie aanvragen.

De subsidie ondersteunt mkb-ers die aan het begin van een innovatieproces tegen problemen aanlopen. In deze beginfase is er vaak nog geen zicht op succes van marktintroductie of verdienmodellen. Met deze subsidie stimuleren wij bedrijven om hun ideeën om te zetten in acties.

Let op: aanvragen voor de MIT moeten op 17 april om 09:00 direct ingediend worden. Ervaring leert dat de subsidie binnen één dag al wordt overschreven. Zorg voor een volledige (!) aanvraag. Gebruik hiervoor de Checklist verplichte bijlagen.

Het subsidiebedrag bedraagt 40% van de totale projectkosten, met een maximum van €25.000,-.
 

Wat is een haalbaarheidsproject?

Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Bij een haalbaarheidsstudie moet u denken aan literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyse. Activiteiten die behoren tot industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling zijn werkzaamheden die zijn gericht op het verkrijgen van kennis gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of diensten. Een haalbaarheidsproject bestaat voor tenminste 60% van de kosten uit een haalbaarheidsstudie.
 

Meer informatie:

Website RVO over MIT Haalbaarheid

Website Provincie Gelderland MIT Haalbaarheid

 

bron: RVO.nl

 

436