Ontdek het laatste nieuws van ondernemend Noord-Veluwe

Sociale Innovatie
9 september 2019

Subsidie voor Sociale Innovatie beschikbaar

Bij het begrip innovatie denkt men vaak aan technologische innovatie. Maar technologische innovatie komt vaak niet goed van de grond zonder sociale innovatie. Sociale innovatie is kortgezegd het investeren in de mensen in je organisatie. Bijvoorbeeld door mensen de gelegenheid te bieden een opleiding te volgen, hun eigen werktijden te bepalen of betere samenwerking tussen en binnen teams te stimuleren. Om sociale innovatie te stimuleren heeft provincie Gelderland een subsidie beschikbaar! 

Subsidie voor het mkb

Met name het midden-kleinbedrijf ervaart belemmeringen om met Sociale Innovatie aan de slag te gaan. Om het midden- en kleinbedrijf (50 t/m 250 medewerkers) gemeenten en onderwijsinstellingen te stimuleren meer te investeren in de ontwikkeling van haar personeel, heeft provincie Gelderland een sociale innovatieregeling ingericht. Hierin speelt de ondernemingsraad een centrale rol, als waarborg voor de betrokkenheid en inspraak van de werknemers. 

De subsidieregeling is open tot 31 december 2019.

Kom in aanmerking

Een bedrijf, gemeente of onderwijsinstelling kan in aanmerking komen voor een sociale innovatie-subsidie als:

• Er een instemmingsverklaring is vanuit de ondernemingsraad
• Er een sociale innovatie-plan ligt
• Er duidelijk is vastgelegd hoe de opgedane kennis binnen én buiten de organisatie wordt gedeeld

Sociale innovatie plan

Een sociale innovatie-plan bevat in ieder geval:

• Een beschrijving van de situatie nu
• Een beschrijving van de oplossingsrichting
• Een beschrijving van de activiteiten voor een sociale innovatie-verbeterslag
• Hoeveel mensen er worden bereikt met het plan
• De resultaten die de verbeterslag zal opleveren
• Hoe het proces geëvalueerd wordt
• Hoe kennis zal worden gedeeld

Meer informatie over de subsidie is te vinden op de website van provincie Gelderland »

 

436