Ontdek het laatste nieuws van ondernemend Noord-Veluwe

Logo Diamant blauw GROOT
17 januari 2017

Successen Diamant 2016 dagen uit tot acties 2017

Van ruwe edelsteen tot groeidiamant.
Nadat in 2015 de ruwe edelsteen werd geslepen, straalde De Diamant van Midden-Nederland in 2016 volop. “We hebben met elkaar veel bereikt,” zegt Joost Fraanje, voorzitter van Stuurgroep De Diamant. “Met ons programma van actiepunten voor 2017 zetten we in op een bredere groei en blijven we hard werken aan onze prioriteiten. Die zijn: het stimuleren van innovatie, het onder de aandacht brengen van het gunstige vestigingsklimaat van de regio en het versterken van de wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt.” Lees hier het volledige jaarbericht 2016-2017.

Innovatiehuis
In april 2016 ging de voordeur van het Innovatiehuis van De Diamant open. De bewoners helpen ondernemers en organisaties op de Noord-Veluwe met hun innovatieve vraagstukken. Naar aanleiding van die vragen stemmen zij doeltreffende acties met elkaar af. Het Innovatiehuis is de broedplaats waar plannen en ideeën uitgroeien tot realiseerbare initiatieven. Het Innovatiehuis organiseerde ook voor het eerst de uitreiking van de Veluwse Innovatie Prijs. In 2017 worden de activiteiten van het Innovatiehuis verder uitgebreid.

Bereikbaarheid en bedrijventerreinen
Ook in 2016 zijn de samenwerkende gemeenten op initiatief van De Diamant een lobby gestart om de knelpunten in bereikbaarheid via de A28 op te lossen. Die lobby gaat de komende jaren verder. Andere perspectieven vormen de kansen voor de regio van de uitbreiding van Lelystad Airport en de actualisering van het Regionaal Programma Bedrijventerreinen. De in opkomst zijnde circulaire economie biedt nieuwe kansen en uitdagingen ten aanzien van bedrijfslocaties en de inrichting van bedrijventerreinen. De Diamant streeft naar één regionaal loket voor bedrijfsvestiging. Mogelijk in de vorm van een serviceteam voor bedrijfsvestiging en bedrijfsverplaatsing.

Regiopromotie en kennisniveau
De regiobranding is in 2016 tot zijn recht gekomen in de lokale positionering van onder meer Ermelo Buitenleven, Putten Bomendorp, Nunspeet Uit de Kunst en Oldebroek Natuurkracht. In 2017 gaat De Diamant zich onverminderd inzetten om meer stages te realiseren op hbo- en wo-niveau. Naar verwachting wordt in 2017 eveneens het Fieldlab Industriële Robotisering gerealiseerd. Daarnaast wordt de vraag beantwoord of Stuurgroep De Diamant verdergaat als Economic Board De Diamant. Analoog aan de vergelijkbare organisatiestructuur in de regio’s Zwolle en Stedendriehoek.
“We gaan voor verbreding,” aldus Joost Fraanje. “De slogan van De Diamant luidt niet voor niets: Met behoud van eigenheid, schitteren wij als collectief”.

436