Ontdek het laatste nieuws van ondernemend Noord-Veluwe

Lelystad Airport
1 juni 2016

Uitbreiding Lelystad Airport biedt volop economische kansen voor de Noord-Veluwe

REGIO - In het voorjaar van 2015 besloot de regering dat Lelystad Airport mag gaan uitbreiden. Het vliegveld wordt de tweede nationale luchthaven. Dat biedt volop economische kansen voor Flevoland en zeker ook voor de nabijgelegen Noord-Veluwe. In een serie van vijf bijeenkomsten, op initiatief van de provincies Gelderland en Overijssel, organiseerde De Diamant van Midden-Nederland op 9 juni een inspiratiemiddag om de economische kansen voor de maakindustrie te verkennen. De Diamant bundelt de krachten van ondernemers, onderwijsinstellingen en lokale overheden om innovatiemogelijkheden te vergroten en het gunstige vestigingsklimaat van de Noord-Veluwe te benadrukken.

Schiphol heeft bijna zijn maximale groei bereikt. Terwijl de vraag naar vluchten blijft toenemen. Lelystad Airport gaat de nationale luchthaven ontlasten. In de komende tijd wordt er fors geïnvesteerd om binnen twintig jaar zo’n 45.000 vluchten per jaar van Schiphol over te nemen. Al in 2018 is de luchthaven in Flevoland klaar voor de nieuwe taken, in eerste instantie richting 25.000 vliegtuigbewegingen per jaar.

Zakelijke motieven
Erik Lagerweij, directeur van Lelystad Airport, benadrukt tijdens de bijeenkomst dat de luchthaven zich voornamelijk gaat richten op vakantievluchten. Daarbij is de aantekening van Bouke Veldman (directeur van Stratagem) van belang dat de cijfers van vliegveld Eindhoven uitwijzen dat ongeveer 20% van de passagiers (ook) zakelijke motieven heeft om op reis te gaan.  

Werkgelegenheid
“Uit de gegevens van andere luchthavens in Europa blijkt eveneens dat één miljoen passagiers garant staan voor 400 directe arbeidsplaatsen en nog meer als we de toeleveranciers en andere economische activiteiten meerekenen die rondom en in de verdere omgeving ontstaan,” aldus Lagerweij. “Daarnaast gaan wij een deel van het vliegtuigonderhoud van Schiphol overnemen. De afgelopen tijd hebben al enkele grote onderhoudsbedrijven zich op Lelystad Airport gevestigd. Overigens wordt een derde van de infrastructurele bouw binnen een straal van dertig kilometer aanbesteed. Voor het onderhoud zelfs tweederde. En voor de realisatie van de terminal en de dienstverlening geldt hetzelfde.”

Vergelijkbare luchthavens
Bouke Veldman legt een link met vergelijkbare luchthavens in Nederland, Groot-Brittannië en Zweden. “In een cirkel groter dan dertig kilometer is rond Eindhoven veel werkgelegenheid ontstaan dankzij het vliegveld. Luton is de gateway geworden naar het midden van Groot-Brittannië. Dat heeft een behoorlijke toename opgeleverd van internationale bedrijvigheid. Nyköping in Zweden, honderd kilometer ten zuiden van Stockholm, heeft zich met het vliegveld en slimme citybranding op de kaart weten te zetten en een enorme groei doorgemaakt. Dat zegt alles over de kansen voor de regio’s in de nabijheid van Lelystad Airport. Het is logisch dat de verbindingen daar naartoe essentieel zijn.”

Bereikbaarheid
Aan die verbindingen schort het nog. Een busverbinding van de Noord-Veluwe naar Lelystad Airport is niet optimaal. We moeten met ambitie ver vooruit kijken. Waarom geen lightrail verbinding. En mogelijk gaat een substantieel deel van de mensen met de trein vanuit Harderwijk naar het vliegveld in Flevoland. Hierdoor komt Harderwijk dichter bij de norm voor een Intercitystop maken tussen Zwolle en Amersfoort.

Arbeidsmoraal en innovatiekracht
Hoe dan ook, blijkt uit de reacties tijdens de bijeenkomst, gaat van de uitbreiding van Lelystad Airport een stimulans uit naar de versterking van de positie van de Noord-Veluwe. Kansen voor bestaande bedrijven en ook aantrekkelijker als  vestigingsgebied voor nieuwe bedrijvigheid met als mogelijk speerpunt de innovatieve maakindustrie. Het gaat erom dat we de kansen verzilveren. We moeten duidelijk de positieve arbeidsmoraal en de innovatieve ondernemerskracht uitdragen. De Noord-Veluwe heeft veel potenties vanwege de ligging en de mensen. Met de ontwikkelingen van de luchthaven in Flevoland kunnen we ons verder profileren.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerrit Marskamp (0341 - 47 44 36) of GMarskamp@regionoordveluwe.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerrit Marskamp (0341 - 47 44 36) of gmarskamp@regionoordveluwe.nl. Klik hier voor het programma van 9 juni 2016 en het Stratagem-rapport.

436