Ontdek het laatste nieuws van ondernemend Noord-Veluwe

Onderzoek Stec
12 februari 2018

Uitnodiging deelname landelijk onderzoek ruimtegebruik van (industriële) bedrijven

De (maak)industrie staat voor grote veranderingen, onder andere door verdere automatisering, technologische ontwikkelingen en verduurzaming van productieprocessen. Stec Groep doet samen met de provincie Gelderland onderzoek naar de impact van deze veranderingen op ruimtegebruik. Graag willen wij uw visie hierover weten. Dit kost u circa 5 minuten. Doet u mee?

Het levert u en ons veel op:

- concreet en ‘uit eerste hand’ zicht op de impact van trends in de industrie en uw branche in het bijzonder;
- betekenis van deze trends voor de ruimtevraag en werkgelegenheid in de industrie voor de komende jaren;
- de belangen van de industrie komen beter op het netvlies bij beleid- en plannenmakers;
- u kunt zo invloed uitoefenen richting (beleids)keuzes over uw locatie en het vestigingsklimaat in uw gemeente.

 Alvast hartelijk dank voor uw moeite en bijdrage!

 

Klik hier om de vragenlijst te openen

 

Achtergrond

Stec Groep voert samen met 10 provincies, waaronder uw provincie Gelderland, een groot landelijk onderzoek uit naar de ruimtevraag van de industrie in Nederland. Zo willen we meer grip krijgen op ontwikkelingen bij industriële en producerende bedrijven. Regelmatig wordt gesteld dat de industrie niet meer belangrijk is voor onze (diensten)economie en dat de werkgelegenheid in de industrie daalt. Hierdoor zou minder ruimte voor de industrie nodig zijn en verschijnen steeds vaker plannen voor woningbouw op en bij bedrijventerreinen. Maar klopt dit beeld wel? De industrie blijkt nu immers dé groeimotor van de Nederlandse economie. Steeds vaker horen we bedrijven die industriële activiteiten naar Nederland (terug) halen of opstarten. Diverse industrieën groeien hierdoor weer in werkgelegenheid of verhogen juist hun toegevoegde waarde door verdere automatisering, robotisering en digitalisering. Soms met meer ruimtevraag als gevolg, zo lijkt het.

Het onderzoek moet antwoorden geven op deze vragen en helderheid scheppen in hoeveel en welke ruimte voor de industrie in de komende jaren nodig is. Uw input is daarvoor essentieel. Door uw bijdrage in dit onderzoek kunnen de belangen van de industrie beter worden gecommuniceerd en versterkt u de belangen van de industrie, en uw bedrijf in het bijzonder, bij toekomstige (gemeentelijke) planvorming.

In de eerste helft van 2018 komen de resultaten van het onderzoek beschikbaar. Uiteraard krijgt u een exemplaar van het onderzoek als u meedoet!

 

Klik hier om de vragenlijst te openen

 

436