Aanjagen projecten

dreamstime_xl_10530937 WEB
21 september 2016

Aanjagen projecten

De stuurgroep stuurt de projecten van De Diamant van Midden-Nederland aan. Doel is het stimuleren van sociaal-economische ontwikkeling en het bevorderen van bedrijvigheid.

 Kijk hier bij welke projecten De Diamant betrokken is.

Uitgangspunt is aansluiten bij:
- wat we zijn: ‘gedreven doeners’
- wat we willen stimuleren: dwarsverbanden

Stuurgroep De Diamant richt zich niet specifiek richten op Toerisme&Recratie. We gaan er mee aan de slag/het activeren als het passend is binnen één van de drie thema’s: innovatie, onderwijs&arbeidsmarkt en vestigingsklimaat.

437