Aanjagen projecten

dreamstime_xl_10530937 WEB
21 september 2016

Aanjagen projecten

De stuurgroep stuurt de projecten van De Diamant van Midden-Nederland aan. Doel is het stimuleren van sociaal-economische ontwikkeling en het bevorderen van bedrijvigheid.

 Kijk hier bij welke projecten De Diamant betrokken is.

Uitgangspunt is aansluiten bij:
- wat we zijn: ‘gedreven doeners’
- wat we willen stimuleren: dwarsverbanden

Stuurgroep De Diamant richt zich niet specifiek richten op Toerisme&Recratie. We gaan er mee aan de slag/het activeren als het passend is binnen één van de drie thema’s: innovatie, onderwijs&arbeidsmarkt en vestigingsklimaat.

Ja, ik wil op de hoogte gehouden worden met informatie die relevant is voor mij als ondernemer.
De Diamant van Midden Nederland

Met behoud van eigenheid, schitteren als collectief.

Hiermee schrijf ik me voor de nieuwsberichten van De Diamant van Midden-Nederland.

437