Innovatiehuis De Diamant

Foto Innovatie van banner
21 september 2016

Stimuleren innovatie

Neem snel contact op met de innovatiemakelaars van het Innovatiehuis.

In het Innovatiehuis De Diamant worden doeltreffende acties met elkaar afgestemd. Het Innovatiehuis is de broedplaats waar plannen en ideeën uitgroeien tot realiseerbare initiatieven. Er worden krachten gebundeld en verbindingen gelegd.

Ontstaan van Innovatiehuis De Diamant
De Diamant van Midden-Nederland werkt aan twee thema’s: vestigingsklimaat/branding en innovatie. De thema’s zijn (samen met de ‘waarden’ afstemming arbeidsmarkt en duurzaamheid) opgehaald in september 2015 bij de bedrijvenkringen en vastgelegd in het uitvoeringsprogramma van De Diamant. Het Innovatiehuis De Diamant is een concretisering van het thema innovatie. Elk van de drie O’s dragen hun steentje bij: ondernemers, overheid en onderwijs. Voor de ondernemers is er De Maatschappij en het Noord Veluwe Ondernemersoverleg (NVOO). Deze laatste verbindt naar de achterban van de acht bedrijvenkringen en draagt financieel bij en in menskracht achter de schermen. De overheid participeert via IGEV en RCT Gelderland en het onderwijs via Landstede en Windesheim. Alle partijen werken samen onder de noemer De Diamant van Midden-Nederland.

Onder de opzet en invulling van het Innovatiehuis ligt de missie, visie en strategie.

437