Het laatste nieuws

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor onze nieuwsbrief 

De Diamant als basis

De Triple Helix samenwerking heeft in 2014 haar eerste vormen aangenomen. Resulterend in de huidige Economic Board Noord-Veluwe. Een regionaal orgaan dat zich inzet voor de ontwikkeling van de regio.

Startdocument

Economic Board Noord-Veluwe, voorheen De Diamant van Midden-Nederland, is een initiatief van De Maatschappij, departement NW-Veluwe en Flevoland. Zij wil met dit project overheden, ondernemingen en onderwijsinstituten (de drie ‘O’s, overheid, ondernemers en onderwijs) aanzetten tot een coöperatieve en vooral constructieve samenwerking met als doel de regiobekendheid te concretiseren en te versterken. De basis is het gezamenlijke commitment vanuit een collectieve trots. Het startdocument van maart 2014 was de basis van De Diamant van Midden-Nederland.

Visiedocument

Het Visiedocument De Diamant van Midden-Nederland is op 22 juni 2015 vastgesteld door Economic Board.
In dit document geeft zij in het kort aan waar ze voor staat en waar ze voor gaat. Het Visiedocument is een belangrijke basis voor (de richting van) de samenwerking in de regio Noord-Veluwe. Het Visiedocument is beknopt weergegven in de visieflyer.

Position Paper

In de tweede helft van 2018 heeft Economic Board Noord-Veluwe/De Diamant een heroriëntatie op haar rol en taken uitgevoerd. De afronding is vervat in een Position Paper.

456