In het uitvoeringsprogramma van De Diamant zijn met twee thema's: innovatie en vestigingsklimaat. Verder zijn er de ondersteunende items onderwijs&arbeidsmarkt en duurzaamheid. De beide thema's zijn de input vanuit ondernemers, onderwijs en overheid (Noord-Veluwse Omgevingsagenda). 

Innovatie heeft drie speerpunten:
het Innovatiehuis De Diamant 
Fieldlab Industrial Robotics
Zilverkracht: domotica/langer zelfstandig thuis.
Bij het thema vestigingsklimaat gaat het om de communicatie/ regiobranding, (verbinding) kernwoorden, lobby doorstroming A28 (in afstemming met gemeenten) en bedrijventerreinen.

Overlappen en aanvullen
De thema’s van De Diamant komen grotendeels overeen met de opgave ‘Verbeteren economische infrastructuur’ uit de Noord-Veluwse omgevingsagenda ‘Werken in het groen’. Verder is de opgave ‘Stimuleren klimaatneutrale regio’ verwant aan de ambities van De Diamant. In de omgevingsagenda staan de zaken die de gemeenten van meerwaarde vinden voor de ontwikkeling van het gebied om samen op te  pakken. In het Dagelijks Bestuur van Regio Noord-Veluwe is in december 2015 een lijst met concrete projecten vastgesteld voor verdere uitwerking. Deze zijn/worden uitwerkt in projectvoorstellen.
Naar beleidssectoren:
- Economie. Innovatie(huis) en Geautomatiseerde productieverwerking/robotisering + domotica/langer zelfstandig thuis
  en Groene economie.
- Mobiliteit en Infra: Fietssnelwegen; Verbeteren bereikbaarheid corridor Amersfoort-Zwolle.
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Bestaande woningen energieneutraal; Optimale inzet regionale biomassa; 
  Regionaal verband van coöperatieve energieopwekking.

De gezamenlijkheid in thema’s en agenda komt de samenwerking in de regio ten goede.

Ja, ik wil op de hoogte gehouden worden met informatie die relevant is voor mij als ondernemer.
De Diamant van Midden Nederland

Met behoud van eigenheid, schitteren als collectief.

Hiermee schrijf ik me voor de nieuwsberichten van De Diamant van Midden-Nederland.

458