Projecten en thema's waarbij De Diamant betrokken is.

Student en Stage Veluweportaal
3 februari 2017

Student & Stage - Stageinjeregio.nl

De (maak)industrie op de Noord-Veluwe loopt achter wat betreft “nieuwe kennis”; op diverse gebieden. Om bij te blijven bij de kennisontwikkeling moet deze kennis naar onze regio gehaald worden. Studenten kunnen hierop het antwoord zijn. Daarom is De Diamant van Midden Nederland in 2017 het project 'Student & Stage' gestart. 

In de opzet in 2017 lag de focus op ‘vers bloed’: bedrijven die nog weinig ervaring hebben met hbo/wo-stagiares. Belangrijke conclusie uit de evaluatie is dat we ons meer als stageregio voor studenten moeten profileren. Want het gaat er vooral om de aandacht van studenten op je te richten. De Economic board De Diamant en het bestuur van het Noord-Veluwe Ondernemers Overleg wil nu zo veel mogelijk stagevacatures in de regio in beeld brengen.

Daarom zet Veluwe Portaal het project Student & Stage in 2018 en 2019 voort. Waarom? Om de regio voor hbo- en wo studenten (nog) meer op de kaart te zetten én om u als werkgever te ondersteunen in het vinden van de juiste student en wellicht toekomstige werknemer. Deze regio heeft veel te bieden voor studenten, echter blijkt uit de cijfers dat met name de hbo- en wo studenten hun studie en, veelal als gevolg, hun stage en daaraan gekoppeld hun verdere loopbaan buiten deze regio zoeken. En dat willen we veranderen!

We gaan in gesprek met zowel de ondernemers uit de regio als met de hogescholen om meer de verbinding te zoeken. Op dit moment kunnen alle stageopdrachten via www.werkinjeregio.nl gepubliceerd worden, zodat in één oogopslag alle (af)studeerstages uit de regio te zien zijn. Hiervoor is www.stageinjeregio.nl gelanceerd. Een online platform waar studenten zich kunnen aanmelden als zoekende én waar de stages gepubliceerd worden. Ook kunnen organisaties op het platform meer informatie ophalen over het begeleiden van stagiair(e)s.

Contact of meer informatie?

Franciska Wolters, Projectmedewerker Student&Stage, neemt voor dit project contact met u op. Zij zet zich namens Veluwe Portaal voor dit project in. Neem voor meer informatie ook gerust contact op met ondergetekende of met Ingeborg Lups, coördinator Veluwe Portaal, via info@veluweportaal.nl.

 

Het project Student en Stage / Stage in je Regio wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Gelderland.

Logo Provincie Gelderland
 

474