Volwassenen Windesheim
4 april 2017

Maak (meer) werk van talentbenutting in uw organisatie

Het benutten van talent is een veelbesproken thema binnen organisaties maar hoe doe je dat in de praktijk, het herkennen en benutten van talent dat aanwezig is in de organisatie? Wat kan een medewerker zelf doen en welke rol heeft de direct leidinggevende hierin?

Organisaties geven steeds meer invulling aan talentbenutting. Het benutten van het aanwezige talent is niet alleen goed voor de prestaties van de organisatie, maar draagt ook bij aan het werkplezier van de medewerker. Maar hoe werkt dat in de praktijk? En wat kan het een organisatie opleveren? Uit eerder onderzoek van het lectoraat Sociale Innovatie van Windesheim blijkt dat het herkennen van talent vaak wel lukt, maar het optimaal benutten van talent is een struikelblok. Om organisaties verder te helpen heeft het lectoraat een talentbenuttingsscan ontwikkeld. De scan biedt inzicht in hoeverre het talent in de organisatie benut wordt en wat dat zowel voor de organisatie als voor de medewerkers oplevert. Eventuele knelpunten worden zichtbaar en in samenspraak met het lectoraat kunnen talentinterventies gericht worden ingezet.

Welke uitkomsten laat de talentscan zien?
Inmiddels hebben meerdere organisaties de talentscan door hun medewerkers en leidinggevenden laten invullen. De medewerker speelt in zijn of haar eigen talentbenutting een belangrijke rol. Het herkennen van eigen talent is een belangrijke eerste stap, maar dit alleen is niet voldoende. Medewerkers die weten waar hun talenten liggen, blijken beter te presteren. Extra winst wordt behaald voor medewerkers die proactief zijn in het uitdragen van hun talent: zij pakken meer  taken buiten de eigen functie op of weten op een slimmere manier eigen werkzaamheden invullen.

Belangrijke rol voor de leidinggevende in het proces van talentbenutting
De leidinggevende vervult bij talentbenutting een cruciale rol. Bij met name medewerkers die nog zo niet proactief bezig zijn met hun eigen talent, werkt een leidinggevende die vertrouwen wekt en faciliteert bevorderend voor talentbenutting. Door in gesprek te gaan met de medewerker over talenten en concreet afspraken te maken, wordt ook zo het talent van minder proactieve medewerkers beter benut. Bij proactieve medewerkers is de rol voor de leidinggevende kleiner, een proactieve medewerker lijkt de regie over zijn of haar talent en ontwikkeling in eigen hand te nemen.

Talentinterventies versterken talentbenutting
De scan is een eerste stap voor organisaties die aan de slag willen met talentmanagement en biedt inzicht in hoeverre talent benut wordt en legt eventuele knelpunten bloot waar talentinterventies op ingezet kunnen worden. Enerzijds is de talentscan gericht op medewerkers, waarbij aandacht voor het herkennen van het eigen talent en de regie nemen om iets te doen met dat talent centraal staat. Anderzijds blijkt dat het benutten van het talent van medewerkers het best tot zijn recht komt in interactie met hun leidinggevenden.

Wilt u ook (meer) werk maken van het benutten van het talent in uw organisatie?
Bent u zelf benieuwd of binnen uw afdeling, eenheid of organisatie het talent van uw medewerkers wordt benut of wilt u weten hoe u het doet als het gaat om het benutten van talent ten opzichte van andere organisaties, neem dan contact op het onderzoeksteam “Talentbenutting is Maatwerk” van het lectoraat Sociale Innovatie verbonden aan Windesheim via e-mail (Louis Celant, lg.celant@windesheim.nl en Willy Veenkamp, WM.Veenkamp@windesheim.nl).

444