De basis van De Diamant

Opening ID 15 april 2016

De Diamant van Midden-Nederland is een initiatief van De Maatschappij, departement NW-Veluwe en Flevoland. Zij wil met dit project overheden, ondernemingen en onderwijsinstituten (de drie ‘O’s, overheid, ondernemers en onderwijs) aanzetten tot een coöperatieve en vooral constructieve samenwerking met als doel de regiobekendheid te concretiseren en te versterken. De basis is het gezamenlijke commitment vanuit een collectieve trots. Het startdocument van maart 2014 is de basis van De Diamant van Midden-Nederland.

Het Visiedocument De Diamant van Midden-Nederland is op 22 juni 2015 vastgesteld door Economic Board Diamant.
In dit document geeft zij in het kort aan waar ze voor staat en waar ze voor gaat. Het Visiedocument is een belangrijke basis voor (de richting van) de samenwerking in de regio Noord-Veluwe. Het Visiedocument is beknopt weergegven in de visieflyer.

In de tweede helft van 2018 heeft Economic Board Noord-Veluwe/De Diamant een heroriëntatie op haar rol en taken uitgevoerd. De afronding is vervat in een Position Paper.

Het Innovatiehuis De Diamant heeft haar eigen visie, missie en strategie gepresenteerd tijdens de opening van 15 april 2016.

456