Ontdek het laatste nieuws van ondernemend Noord-Veluwe

Foto file A28
31 augustus 2017

Doorstroming A28 thema voor Diamant

Augustus 2017 - Goede bereikbaarheid is cruciaal voor de economische ontwikkeling van de Noord-Veluwe en heel Noordoost-Nederland. Maar  het toenemende fileprobleem op de A28 remt het bedrijfsleven en dus de regio in haar ontwikkeling Eén verhaal vanuit de regio van overheden en ondernemers is noodzakelijk om een oplossing dichterbij te brengen.

Uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse 2017 door het ministerie van IenM (Infrastructuur en Milieu), blijkt dat de A28 steeds vaker een knelpunt zal worden. In opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel voert Buck Consultants International (BCI) nu een verdiepend onderzoek uit welke belemmeringen de slechte doorstroming oplevert voor de economische ontwikkeling. Niet alleen van de Noord-Veluwe maar breder. Het A28-knelpunt is van boven-regionaal belang en voor een belangrijk deel veroorzaakt door ontwikkelingen elders. Het gaat er dus om ook voor de oplossingen nadrukkelijk verder te kijken dan de Noord-Veluwe. 

Om BCI informatie te geven vanuit de praktijk, deelden ondernemers van (transport)bedrijven uit de regio hun ervaringen met de onderzoekers. De ondernemersbijeenkomst ‘A28 knelpunt: actie!’ op 13 juli 2017 bij YOOLZ Harderwijk werd door VNO-NCW Noord-Veluwe en NVOO (federatie bedrijvenkringen) georganiseerd onder de vlag van De Diamant van Midden-Nederland (regionale samenwerking ondernemers, onderwijs en overheid). 

De A28 is cruciaal voor de bereikbaarheid over de weg van de Noord-Veluwe. Een krachtige regio grenzend aan de economisch sterke maar ook volle (noordvleugel van de) Randstad. Het vestigingsklimaat van de Noord-Veluwe verslechtert bij een verminderde bereikbaarheid. De aanwezige bedrijven hebben last van een minder vestigingsklimaat, maar ook bedrijven die naar de regio willen komen vanwege bijvoorbeeld de ligging (ook ten opzichte van Lelystad Airport), gemotiveerde beroepsbevolking  en de ruimte.  We moeten voorkomen dat de regio voor bijvoorbeeld bedrijfsvestiging hun kansen niet kunnen pakken omdat bedrijven binnen de Randstad afzien van verplaatsen naar Noord-Veluwe. Een deelnemer gaf aan van een collega-ondernemers te hebben gehoord: ‘Ik sta nu in de file in de Randstad, als ik verhuis sta ik ook in de file naar de Randstad.

Geen simpele oplossing, meer onderzoek nodig
Er bestaat voor het fileprobleem op de A28 geen simpele oplossing. De A28-gebruikers variëren van mensen die voor korte afstanden de snelweg pakken tot aan internationale chauffeurs voor wie de A28 de belangrijkste route richting de Randstad en het Noorden is. Eén van de belangrijkste conclusies uit het open gesprek is dan ook dat er meer onderzoek nodig is. 

Vooral inzicht in concrete oorzaken van de opstoppingen is van belang om tot slimme en gerichte oplossingen te komen. Wie maken er precies gebruik van de A28? Hoe zien de routes van deze mensen er uit? Hebben zij alternatieven qua routes en type vervoer? Hoe kan het gebruik van deze alternatieven aantrekkelijker gemaakt worden? Klopt het dat er de laatste jaren meer (eenzijdige) ongevallen zijn en zo ja, waardoor komt dat? Als we het totale plaatje (gemiste/kansen, oorzaken, belemmeringen) helderder hebben gaan we de fase van oplossingen in. En dat doen we vanuit wat we als regio zijn: slimme toepassers. 
De ervaringen en inzichten die de ondernemers op tijdens de bijeenkomst inbrachten waren een goede start. Het onderzoeksbureau gaat verder met het in kaart brengen van de economische effecten van de congestie op de A28. Samen met verkeerskundige inzichten wil de regio samen met provincies en rijk komen met out of the box-maatregelen. De ondernemers gaven aan graag een actieve bedrage te leveren in het meedenken over creatieve en innovatieve oplossingen. 

Eén geluid
Gert van den Berg, wethouder in Nunspeet en regionaal portefeuillehouder Verkeer & Vervoer, sloot de bijeenkomst af. Hij benadrukte het belang om als regio samen op te trekken om de A28 op de kaart te houden in Den Haag en Brussel. Dit betekent dat de overheid en het bedrijfsleven één helder geluid moeten laten horen over de gemiste kansen en ook de analyse: probleem,  oorzaak en de aanpak op te komen tot oplossingen. Aangesloten blijven op de uitwerking van nieuwe plannen op basis van de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse is hierbij van groot belang. Het gaat om een goed vestigingsklimaat inclusief bereikbaarheid. En het verdienvermogen van de regio. Uit het onderzoek De Kracht van OOST blijkt dat de Noord-Veluw e fors bijdraagt aan het Bruto Nationaal Product. Een blijvend gezonde regionale economie is dus ook op grotere schaal van belang. 

Interessante links:

Factsheet Economisch belang A28

•   NMCA/Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse

•   Onderzoek ‘De kracht van Oost-NL
De sector Logistiek is één van de drie sectoren op de Noord-Veluwe met economische groeipotentie, zo blijkt uit het onderzoek De kracht van Oost-NL.

•    Onderzoeksrapport ‘Gelderse netwerken’ Ruimtelijke samenhang tussen gemeenten en kernen in provincie Gelderland

•     Smart Mobility + https://vimeo.com/14672002

Nieuwsbericht Omroep Gelderland 11 augustus 2017: A28 te vol, bedrijven willen meepraten.

436