Ontdek het laatste nieuws van ondernemend Noord-Veluwe

Economic Board Noord-Veluwe
11 december 2018

Economic Board: Een vruchtbaar jaar en potentie voor 2019

Met veel enthousiasme is er tijdens de Economic Board bijeenkomst op 10 december verslag gedaan van de initiatieven die in 2018 zijn genomen, de contacten die zijn gelegd en de geslaagde week van het ID. In januari 2019 gaat de Economic Board verder met het uitwerken van een position paper, om de wortels in de regio verder te versterken.

De leden van de Economic Board waren op enkele personen na, allemaal aanwezig. De bijeenkomst vond plaats op het terrein van ’s Heeren Loo, in een prachtig gerestaureerde Oude School.

Opening

Joost Fraanje opent als voorzitter van Economic Board De Diamant de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkomen. ‘Het leven geeft de gelegenheid parels te verzamelen en steentjes weg te werpen, of steentjes te verzamelen en parels weg te gooien’. Ons ons de keuze. Als afronding van een jaar is het mooi om te zien wat er allemaal vanuit de gezamenlijk ambities is bereikt. We werken aan een breed draagvlak voor technologie. Een mooi resultaat is de start van De Techniek Verbinder.  Recent was er de Week van het ID met als klapper de VIP.  En ook de vervolg bijeenkomst  begin december over de kansen van Lelystad Airport.

Organisatie drie O’s

Gerrit Marskamp trapte af met het toelichten van de speerpunten van de Economic Board: innovatie en vestigingsklimaat (inclusief human capital). Aanleiding voor het bundelen van krachten in De Diamant was dat het door de overheid gedomineerde SEO (Sociaaleconomisch Overleg) te weinig impact had. Bundelen van krachten was nodig om de regio te positioneren. Een aantal hoofdvestigingen van instellingen heeft de regio verlaten. Zo werd  het Mbo in  Harderwijk van een zelfstandige school onderdeel van Landstede met  haar bestuurslocatie in  Zwolle. Door met de drie O’s samen te werken blijft er aandacht voor de regio als geheel.

Onderwijs en arbeidsmarkt

Frank Bieze, algemeen directeur van Bieze Food Group BV in Nijkerk, vertelde een en ander over de opstart van de Food Academy Nijkerk.  Het idee voor de Food Academie Nijkerk is ontstaan binnen het Food Production Cluster, een initiatief van en opgezet door Gemeente Nijkerk. Piet Mosterd heeft Frank Bieze geïnspireerd  met zijn initiatief destijds van De Techniek Academie in Harderwijk. Het idee van De Techniek Academie viel erg goed binnen het Nijkerkse Food Production Cluster. In dit cluster werken diverse food- en logistieke bedrijven uit Nijkerk en omgeving samen. Ze ontwikkelingen activitetien vanuit gezamenlijke belangen zoals o.a. een betere aansluiting scholing en arbeidsmarkt. De Food Academy Nijkerk en De Techniek Academie werken samen, zodat studenten uit Nijkerk voor techniekvakken naar Harderwijk kunnen. Frank Bieze constateert dat er een solide basis waar ook foodbedrijven uit andere gemeenten dan Nijkerk van kunnen profiteren. Human Capital-ontwikkeling in optima forma.

Innovatie (ondersteuning)

Anne de Vos en Sina Salim gaven een terugblik op de activiteiten in 2018. Een indrukwekkend aantal initiatieven, dat is uitgemond in concrete programma’s en acties. Het hoogtepunt is de Week van het ID, die door ruim 500 mensen is bezocht. Diverse aanwezigen uitten hun enthousiasme over de events, waaronder ook de uitreiking van de Veluwse Innovatieprijs. Hier waren 150 mensen aanwezig.

Sina Salim benadrukte de kracht van de samenwerking op de Noord-Veluwe. “Andere regio’s kijken naar ons, omdat ze goede dingen horen over de ontwikkelingen in deze regio”. Ook besteedde hij aandacht aan de nog niet openbare Provinciale Economische  Verkenningen (PEV) van de provincie Gelderland. De recentste PEV wijst op groei in twee regio’s van Gelderland: Food Valley en Noord-Veluwe. Twee buurregio’s die overeenkomsten op diverse punten hebben. Destijds de reden om vanuit VNO-NCW de regio Veluwe-Vallei te vormen.

Bijdragen aan samenwerking

In het laatste deel van de bijeenkomst kwam de vraag aan de orde hoe we de samenwerking gaan richten (strategie), maar vooral ook hoe we het gaan inrichten. Na een aantal jaren wat onduidelijkheid aan de overheidskant  over samenwerken (o.a. opheffen Regio Noord-Veluwe) hopen onderwijs en ondernemers op duidelijkheid van de vijf gemeenten die besloten hebben op sociaaleconomisch terrein te gaan samenwerken.
De ondernemers-  en onderwijsvertegenwoordigers in de Economic Board geven een duidelijk signaal af: ze willen als drie O’s verder.  Veel kansen zijn  alleen  te verzilveren vanuit samenwerking. Ze zijn tevreden dat de vijf gemeenten kiezen voor de triple helix-samenwerking binnen De Diamant. Maar ze verwachten dat de gemeenten gezamenlijk (net als in andere regio’s) een actievere bijdrage leveren. De overheid zou de inzet van ondernemers en onderwijs voor  samenwerking in hun eigen directe omgeving wat nadrukkelijker mogen omarmen en faciliteren. 

Position Paper

De eerste aanzet voor de Position Paper is het resultaat van de zogenoemde ‘oppoetsbijeenkomsten’, die na de zomer met een Denktank vanuit de Economic Board zijn georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten werd een aanzet voor een visiedocument gemaakt, waarin in feite de strategie en de agenda van de Economic Board worden geformuleerd.

Op maandag 28 januari wordt de inhoud van dit document en de verdere uitwerking verder behandeld. In de tussentijd werkt Arnoud Leerling verder aan dit paper. Hij hielp de afgelopen maanden bij het opstellen van het Position Paper en leidde enkele gesprekken. Hiervoor spreekt Arnoud in januari met diverse leden van de Economic Board. Al op 3 januari is een eerste overleg gepland met een paar leden van de Economic Board, in ieder geval de voorzitter en de vice-voorzitter. De uitkomst hiervan wordt met een aantal andere leden van de Economic Board besproken. Begin week 4 wordt de agenda verstuurd voor de vergadering van 28 januari.

In het Position Paper wordt een aantal punten belicht:

- De identiteit van de Economic Board c.q. van de regio Noord-Veluwe: heeft de regio een eigen identiteit, waarmee ze zich kan onderscheiden? Heeft ze naast een eigen identiteit ook bestaansrecht?

- Wie neemt verantwoordelijkheid voor de opgaven waar de Economic Board zich voor wil inzetten?

- Wie financiert de inzet van de Economic Board, vooral de ondersteuning, maar ook de evenementen die vanuit de Board worden georganiseerd?  Hoe kunnen we geld bij elkaar halen, evenals steun van o.a. Provincie Gelderland? Nu laten we geld liggen, is de klacht van leden van de Economic Board.

- Hoe profileren we de Economic Board? Is de term Diamant treffend en verbeeldt het genoeg van hetgeen de Noord-Veluwe wil uitstralen?

- In gesprekken tijdens de oppoetsbijeenkomsten is een cruciale vraag op tafel gekomen: willen de partijen op de Noord-Veluwe groei bevorderen? Voor ondernemers een vraag die al vanzelf met ‘ja’ wordt beantwoord. Maar de overheid lijkt aan te willen sturen op consolidatie: groei om het bestaande niveau op peil te houden. Voor duidelijkheid over het ontwikkelen van het vestigingsklimaat, is het hard nodig deze vraag te beantwoorden.

- Want groei van bedrijven, inwoners en bezoekers (de doelgroepen van regiomarketing) vraagt om meer ruimte: voor woningen, bedrijven, wegen, fietspaden etc. Zijn gemeenten en provincie bereid die ruimte te bieden?

- Vervolgens is het nodig duidelijk te maken welke bedrijven, bewoners en bezoekers de regio aan wil trekken. En hoe die partijen te interesseren.

Slot

Joost Fraanje benadrukt dat we met beperkte middelen mooie resultaten boeken. Door ons te richten op de toekomst gaan we verder met elkaar komen. We beseffen dat we het niet altijd lukt gehoor te geven aan de insteek die we met elkaar hebben gekozen: minder praten, meer resultaten. Daarom moeten we blijven inzetten op de vertaling van de ambities in concrete acties die enthousiasme opleveren, inspiratie en vooral zin om samen te werken. ‘Wij zijn als eilanden in de zee: aan de oppervlakte gescheiden maar in de diepte verbonden’. Een mooi uiteinde, gezond en gelukkig 2019.

436