Miljoeneninvestering voor duurzamer bedrijventerrein Lorentz

Nieuws

12 januari 2017 - Bedrijventerrein Lorentz is met negen andere bedrijventerreinen in Nederland is geselecteerd om energiepositief te worden. Dit betekent dat de bedrijven op Lorentz zowel in de aanpak als financieel ondersteund worden om gezamenlijk energie te besparen en op te wekken, meldt Marion van Gils van BKH Parkmanagement.

Met de bekendmaking van de namen van de tien bedrijventerreinen ging woensdag een ambitieus verduurzamingsproject van start. Doel is om binnen 5 jaar 250 bedrijventerreinen energieneutraal of -positief te maken. De verduurzaming is een initiatief van de stichting BE+ (Bedrijventerrein Energie positief), bestaande uit TNO, Oost NV, de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) en WM3 Energie. Woensdag ondertekenden zijn een samenwerkingsovereenkomst op het BT Event in Zaandam. Tweevoudig Olympisch kampioen wielrennen Marianne Vos treedt op als ambassadeur.
Komende vijf jaar moeten in totaal 250 bedrijventerreinen verduurzaamd worden, wat resulteert in een besparing van 32 Petajoule, liefst een derde van de doelstelling uit het Energieakkoord en een vermindering van de CO2-uitstoot met 3.000 kiloton per jaar.

BE+ start nu met tien bedrijventerreinen en vanaf 2017 tot en 2021 stromen per kwartaal tien tot vijftien bedrijventerreinen in. Per bedrijventerrein gaat BE+ uit van een voorzichtige gemiddelde schatting van 4 miljoen euro aan investeringen in bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtepompen, LED verlichting, windmolens, warmtenet of biomassacentrale.

Externe financier
WM3 Energie heeft afspraken gemaakt met een externe financier die 70 procent van de investeringen financiert voor de eerste twee jaar. De resterende financiering van 30 procent voor de eerste 2 jaar wordt gerealiseerd door bijdragen van preferred suppliers. Na twee jaar (2019-2021) financiert de externe financier 100% van de investeringen.
Door deze vorm van financieren is voor de ondernemers per bedrijventerrein de cashflow neutraal. Wat ze nu per maand betalen blijven ze betalen, bestaande uit een gedaalde energierekening en een bedrag voor de aflossingen van investeringen in bijvoorbeeld zonnepanelen of warmtepompen.
,,Nadat de investeringen zijn afgelost zijn de zonnepanelen of warmtepompen nog vele jaren productief. Vanaf dat moment is het pure winst voor de ondernemer", stelt Lennart van der Burg, business developer bij TNO, een van de partners.

479