Ondertekend convenant NVOO 200317

Maart 2017- De zeven bij het Noord-Veluwe Ondernemersoverleg aangesloten bedrijvenkringen en het VNO-NCW Noord-Veluwe hebben gezamenlijk het Energiebesparingsconvenant ondertekend.
Hiermee beloven zij de doelstellingen van het landelijke SER Energieakkoord en het Gelders Energieakkoord positief uit te dragen naar hun achterban. Zij doen dit door voor hen verschillende informatieve bijeenkomsten te organiseren waarin ondernemers worden geïnformeerd, gestimuleerd en ondersteund bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

‘Energieke Noord Veluwse bedrijven’ gaat over energiebesparing en energieopwekking en is ontwikkeld door IGEV, NVOO (de koepelorganisatie van alle bedrijvenkringen op de Noord-Veluwe), VNO-NCW Midden, Omgevingsdienst Noord-Veluwe en Rabobank Noord-Veluwe & Randmeren, in samenwerking met de stichting Energieke Regio. De Gelderse aanpak combineert zowel stimulering als toezicht en handhaving. Een groot deel van onze bedrijven in 2020 moet voldoen aan de energiebesparingseisen uit de Wet milieubeheer.

Kansen te weinig gezien
De kansen die energiebesparing het bedrijfsleven biedt, worden nog te weinig gezien.  Het ontbreekt ondernemers vaak aan tijd en kennis en men is onbekend met de verplichte wettelijke component. Maar de economische en maatschappelijke impact van energiebesparing bij bedrijven is groot. Energiebesparing betekent ook geld besparen, opwekking betekent zelfs op termijn geld verdienen. Bovendien verhoogt het comfort op de werkvloer en is het maatschappelijk verantwoord. Per branche zijn er lijsten beschikbaar met maatregelen die zich binnen 5 jaar terug verdienen.

Op zoek naar koplopers
De organisatie van ‘Energieke Noord Veluwse bedrijven’ is nu op zoek naar koplopers die willen deelnemen. Onafhankelijke adviseurs gaan deze bedrijven adviseren over en ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. ‘NVOO vindt belangrijk dat de ondernemers zo goed mogelijk geholpen worden en dat het niet gaat om adviesrapporten maar om het realiseren van concrete maatregelen’, zegt Ronald Cleijsen, voorzitter NVOO. ‘Daarom hebben we gekozen voor een bewezen aanpak die door Stichting Energieke Regio is ontwikkeld en die al in vele gemeenten en regio’s draait’. 

Meervoudig verdienmodel
De aanpak richt zich op het meervoudig verdienmodel van duurzaamheid. Doelgroep zijn bedrijven met een stroomverbruik tussen 50.000-200.000 kWh en een gasverbruik tussen 25.000-75.000 m3. Dat zijn in deze regio circa 1800 bedrijven die uiterlijk in 2020 minimaal voldoen aan wat wettelijk is voorgeschreven en waarvan minimaal 20% van deze bedrijven extra maatregelen hebben genomen.

Meer informatie? Mail naar info@dediamantvanmiddennederland.nl.

501