Projecten en thema's waarbij De Diamant betrokken is.

Logo CTL
6 maart 2017

Centrum voor Transport & Logistiek

Met de start van het Centrum Transport en Logistiek nemen de regionale werkgevers gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het opleiden. Dit initiatief geeft een goede bodem onder de toekomstige inzet voor ‘leven lang leren’. Ook draagt het bij aan het behoud van het in het onderzoek De Kracht van Oost (KvO) geroemde aanpassingsvermogen van de regio. Zowel van werknemers als werkgevers/hoge arbeidsparticipatie: ‘responsiviteit’. Met de provinciale bijdrage is het initiatief in één keer uit de take off fase en kunnen dragende/trekkende ondernemers met verwijzing naar resultaten werken aan verbreding en borging.

Meer weten? www.zekervaneenbaan.nl

474