Van West Koeltechniek

Halvering van productietijd door LEAN en one-piece-flow

Al 95 jaar houdt Van West Koeltechniek zich bezig met de ontwikkeling en productie van koeltechniek. Opgericht in Amsterdam maar sinds 1971 op de Veluwe en sinds 1998 op de huidige locatie in ’t Harde. Op deze locatie is het afgelopen half jaar veel gebeurd: Door het toepassen van de one-piece-flow methodiek uit de lean toolbox kon de productie flink opgeschaald worden.

Opgericht in1923

Aantal medewerkers6

Plaats't Harde

Koelapparaat Van West

Van batches naar one-piece-flow

“Een aantal jaren geleden hebben we het batchprincipe ingevoerd in ons productieproces”, vertelt bedrijfsleider Jurriën Dekker. “De productie liep goed, maar we merkten dat we veel dubbele handelingen uitvoerden. We kwamen tot de conclusie dat het produceren van batches niet efficiënt genoeg was en het was lastig de productiekosten door te berekenen.”

Een ontmoeting met Marieke van RCT Gelderland zette het bedrijf aan het denken. “Samen zijn we gaan kijken hoe we het proces konden verbeteren”, vervolgt Jurriën. “We zijn een kleine organisatie en hebben vanaf het begin alle medewerkers betrokken bij het innovatietraject. Een traject als deze onderbreekt het productieproces: dat voelt niet direct goed maar is wel nodig om verder te komen.” Het resultaat een half jaar later liegt er niet om: het vernieuwde productieproces, uitgaande van het one-piece-flow principe, heeft de productietijd van bepaalde koelers weten te halveren.

Koelers door heel Nederland

De koelsystemen geproduceerd door Van West zijn op veel plekken te vinden. Als onderdeel van klimaatregeling in huizen, in koffiemachines op kantoren en als koelers voor buffetten met bier tap. Per jaar verlaten zo’n 4.000 – 4.500 koelers de productielocatie in ’t Harde. “Ongeveer 90% van onze koelers blijft in Nederland, de rest wordt in West-Europa uitgeleverd.”, vertelt Jurriën. De koelers komen via distributeurs bij de eindklant terecht.

Efficiëntieslag met hulp van procescoach

De afgelopen jaren heeft het bedrijf niet stilgezeten en veel verbeteringen in het proces doorgevoerd. “Het afgelopen jaar hebben we daarop een verdiepingsslag gemaakt”, vervolgt Jurriën. Hiervoor is de hulp in geschakeld van procescoach Bas van den Brink. “Om te kunnen verbeteren heb je de juiste tools nodig. Als kleine organisatie hebben we niet alle kennis in huis en daarom hebben we samen met Bas een analyse van het huidige proces gemaakt.” Een speciale productielijn werd opgesteld en alle handelingen voor de bouw van een product werden uitgevoerd en opgeschreven.

“Door elke stap letterlijk te benoemen en op te schrijven ontdekten we waar het proces goed en minder goed liep. Op basis daarvan hebben we de meest optimale flow bepaald.” vertelt Jurriën. Er wordt gekozen voor een productie opstelling met drie stations. Elke medewerker voert de specifieke handelingen van het station uit, waarna het product doorgaat naar het volgende station. “Voor sommige producten heeft dit een halvering van de productietijd opgeleverd. De efficiëntere productie scheelt niet alleen tijd, maar ook voorraad. Daar waar we eerder een flinke buffer op voorraad hielden, kunnen we nu vanwege de snelle productie een kleinere voorraad hanteren.”

Overgang voor medewerkers

De medewerkers bij Van West Koeltechniek zijn vanaf het eerste moment betrokken bij het verbetertraject. “We hebben gezamenlijk de qua efficiëntie optimale workflow bepaald.” vervolgt Jurriën. Voor de medewerkers persoonlijk was dit niet per definitie de meest ideale. “Medewerkers staan nu op één plek en zijn minder vrij. Ze maken het gehele product niet meer alleen, maar samen. Het oude ambachtswerk verandert daardoor en dat was voor onze vakmannen even wennen.”

Groei in kwaliteit

Het productiebedrijf in ’t Harde timmert flink aan de weg en wil dit de komende jaren voortzetten. “Onze ambitie is niet absolute groei in aantallen maar vooral groei in kwaliteit en concurrentiepositie”, aldus de bedrijfsleider. De procesverbetering draagt daar al flink aan bij. Hij sluit af: “Door de snellere productietijden kunnen we onze prijsstelling goed houden. We kunnen meer koelers maken met een lagere foutmarge. Dat werkt gunstig door in onze kostenbeheersing en er blijft nu capaciteit over die weer gebruikt kan worden in andere werkzaamheden binnen ons bedrijf zoals bijv. ontwikkeling. Op het gebied van technologische ontwikkeling besteden we veel aandacht aan duurzaamheid. Ook verandert onze focus van grote koelers naar de wat kleinere koelers. Door te standaardiseren en een uitmuntende service te bieden hopen we onze prijs-kwaliteitratio de komende jaren nog verder te verbeteren!”

www.vanwestkoeltechniek.nl

Bas en Jurrien Van West Koeltechniek

Procescoach Bas van den Brink en bedrijfsleider Jurriën Dekker

547