Ontdek het laatste nieuws van ondernemend Noord-Veluwe

Kracht van Oost NL
29 juni 2020

Onderzoek Kracht van OOST krijgt vervolg

Wat zijn de sterke en zwakke punten van regio’s in Oost-Nederland?

Die vraag stond centraal in het grootschalige Kracht van Oost onderzoek in 2016. Dit jaar krijgt het onderzoek, waartoe de provincies Overijssel en Gelderland opdracht hebben gegeven, een vervolg. Vanuit Economic Board Noord-Veluwe is input geleverd voor de onderzoeksvragen.

Onderzoek 2020

In het onderzoek gaat het om de feiten én de achterliggende mechanismen van de regionale economie. Voor de toekomstbestendigheid van de ruimtelijke en economische structuur van de regio's en natuurlijk ook de Noord-Veluwe zijn inzichten uit het onderzoek zeer relevant. Daarom hebben de provincies besloten het vervolgonderzoek uit te voeren.

Onderzoek 2016

In 2016 onderzochten zes gezaghebbende wetenschappers van Nederlandse universiteiten de concurrentiepositie van Oost Nederland. Zij combineerden economische geografie, bestuurskundige kennis en de identiteit van de gebieden. De resultaten van Kracht van Oost 1.0 zijn belangrijk geweest voor de herkenning van de Noord-Veluwe als krachtige (‘hidden champion’) regio.

Input vanuit de Noord-Veluwe

Vanuit Economic Board Noord-Veluwe is input geleverd voor de onderzoeksvragen. Het belangrijkste afgegeven signaal is, net als in 2016, dat de Noord-Veluwe nadrukkelijk meer is dan toerisme & recreatie. Dit thema wordt de regio veelvuldig mee geassocieerd. Het is een belangrijke sector met 10% van de werkgelegenheid. Maar ook deels laagwaardig en kwetsbaar (zie situatie covid-19). Maar het T&R-beeld is hardnekkig, ook omdat er geen ander profiel of thema naast staat.

Verder zijn als concrete vragen aangeleverd:

1. Zijn wij een regio?

De Noord-Veluwse gemeenten hebben besloten niet meer als regio samen te werken. Ondernemers en ook onderwijs voelen wel nadrukkelijk de Noord-Veluwse banden (naast lokaal). Hoe hecht zijn de onderlinge Noord-Veluwse banden?

2. Zijn wij als mbo-regio klaar voor de toekomst?

In Kracht van Oost 1.0 is de economische structuur van slim toepassen en wendbaarheid geroemd. Is deze structuur voldoende toekomstbestendig?

3. Wat heeft schaalvergroting voor gevolgen voor onze regio?

Veel organisaties en ook bedrijven gaan op in een groter geheel. De indruk is dat de hoofdvestiging vaak niet op de Noord-Veluwe komt. Is dat zo? Wat voor gevolgen kan dat hebben?

In september worden de eerste resultaten van het onderzoek Kracht van OOST 2.0 verwacht.

436