Logo CTL

  Maak elkaar zichtbaar

  Het Centrum voor Transport & Logistiek (waarin T&L werkgevers en opleiders van de Noord-Veluwe verenigd zijn) timmert met Zekervaneenbaan.nl aan de weg. Op zoek naar leerlingen en medewerkers.
  Personeel is vaak de drempel naar groei. De onlinemarketing voor Zekervaneenbaan.nl draait niet om meer te verkopen, maar juist om meer zichtbaar te zijn bij toekomstige werknemers. Studenten van MarketingStudentOnline helpen daarbij. Want zonder die nieuwe werknemers staat het vervoer straks stil
   

  Lees meer
   
  Ingeborg Lups Veluwe Portaal

  Arbeidsmobiliteit 2.0

  Structurele arbeidsmarktontwikkelingen veranderen de omvang van het benodigde personeelsbestand, de eisen die aan personeel worden gesteld en de manier waarop werk wordt georganiseerd. Bestaande functies verdwijnen of veranderen sterk door robotisering, automatisering en upgrading. Hierdoor verdwijnen bijvoorbeeld veel administratieve banen, vooral op laag en middelbaar niveau, maar er ontstaan ook nieuwe functies.   
   

  Lees meer
   
  Annemieke Woltjes

  Leren voor jezelf

  Hoeveel mensen kent u die ‘leren voor de baas’? Die een dagje de hei op gaan omdat het moet?
  En met een lekkere lunch erbij valt er dan niks te klagen. Maar wegen de kosten tegen de baten op? Verletkosten daargelaten is uit onderzoek gebleken dat leren zonder ‘intrinsieke motivatie’ (leren omdat je het zelf wilt/nodig vindt) niet heel veel zin heeft. Gezellig is het wel, maar of het nu echt een succes te noemen is?

   

  Lees meer
   
  Foto Clarinda

  Innovatieve aanpak voor vinden nieuw werk

  Medewerkers die door ziekte hun eigen werk niet meer kunnen doen of door een koersverandering afscheid moeten nemen… er zijn leukere dingen. Er is in ieder geval een leukere manier. Met het innovatieve Toekomstbedrijf vergroot je de kans op uitplaatsing van je medewerker met 25%. Hoe dat kan? Dat lees je in deze blog.

  Nieuwe werkervaring opdoen
  Het Toekomstbedrijf is een regionale, fictieve onderneming waar een werkzoekende geplaatst kan worden. Het doel is om de deelnemers allemaal aan het werk te helpen. Elke deelnemer brengt zijn eigen talent en mogelijkheden in en krijgt een eigen functie in het ‘bedrijf’. Medewerkers blijven dus aan het werk en doen nieuwe werkervaring op. Zij organiseren ieder vanuit hun eigen rol activiteiten die het vinden van een baan bevorderen, zoals een social media netwerk opzetten, sollicitatietrainingen organiseren, loopbaanonderzoeken (laten) inzetten, meeloopdagen bij bedrij-ven organiseren, netwerkbijeenkomsten bezoeken en organiseren, een eigen website maken en matchingssessies be-zoeken.

  Johan de Jong (deelnemer): “Het Toekomstbedrijf helpt mij in mijn zoektocht naar een baan. Door sollicitatietraining, zelfreflectie en ervaringsuitwisseling blijf ik scherp en kan ik mij beter presenteren bij een toekomstige werkgever.”

  Lees meer
   
  Volwassenen Windesheim

  Maak (meer) werk van talentbenutting in uw organisatie

  Het benutten van talent is een veelbesproken thema binnen organisaties maar hoe doe je dat in de praktijk, het herkennen en benutten van talent dat aanwezig is in de organisatie? Wat kan een medewerker zelf doen en welke rol heeft de direct leidinggevende hierin?

  Organisaties geven steeds meer invulling aan talentbenutting. Het benutten van het aanwezige talent is niet alleen goed voor de prestaties van de organisatie, maar draagt ook bij aan het werkplezier van de medewerker. Maar hoe werkt dat in de praktijk? En wat kan het een organisatie opleveren? Uit eerder onderzoek van het lectoraat Sociale Innovatie van Windesheim blijkt dat het herkennen van talent vaak wel lukt, maar het optimaal benutten van talent is een struikelblok. Om organisaties verder te helpen heeft het lectoraat een talentbenuttingsscan ontwikkeld. De scan biedt inzicht in hoeverre het talent in de organisatie benut wordt en wat dat zowel voor de organisatie als voor de medewerkers oplevert. Eventuele knelpunten worden zichtbaar en in samenspraak met het lectoraat kunnen talentinterventies gericht worden ingezet.

  Lees meer
   
  Annemieke Woltjes

  Samen (op)groeien

  In het onderwijs leggen wij ons met hart en ziel toe op het ontwikkelen en aanbieden van (vak)opleidingen. En we zien onze leerlingen en deelnemers groeien en bloeien. Jong en oud, mbo, hbo of universitair niveau, particulier of zakelijk. Het maak niet uit. Er zit groei in iedereen.

  Groeien is geweldig, hoewel menig puber kan niet wachten tot de baard niet langer in de keel zit maar rond de kaken. De gemiddelde jongeling brengt heel wat uren door op school. Ze groeien onder andere door hun hersenen uit te dagen (al denken ze daar zelf vaak anders over). En na school gaan ze werken en ontwikkelen ze zich daar verder. Dat proces stopt niet na de 18de verjaardag. Je groeit je hele leven.

  Lees meer
   
  Maaike Hilhorst Marree en Dijxhoorn Advocaten

  Privacy en arbeidsongeschiktheid: risico’s op hoge boetes voor werkgever

  U heeft ongetwijfeld te maken (gehad) met zieke werknemers. Voor het verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers gelden zeer strenge regels. De boetebevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) op overtreding van deze regels is per januari 2016 verhoogd van EUR 4.500,- naar inmiddels EUR 820.000 of 10% van de jaaromzet. Voldoet u al aan alle verplichtingen rondom privacy?

  Wet bescherming persoonsgegevens
  De Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp) regelt de verwerking van persoonsgegevens, waaronder die van zieke werknemers. De verwerking van medische gegevens (zogeheten bijzondere persoonsgegevens) is in beginsel verboden, behoudens enkele uitzonderingen.
   

  Lees meer
   
  Foto Hubald van Ark Rabobank Noord Veluwe

  Gouden bergen op de Bible Belt

  Kan de Noord-Veluwe dit volhouden?

  Vorige week gebeurde het opnieuw: weer een onderzoek dat aantoont dat de Noord-Veluwe op veel vlakken bovengemiddeld presteert. Nu was het de Regioscan van Rabobank, die aangeeft dat met een verwachte economische groei van 2,0% en een verwachte werkgelegenheidsgroei van 1,2% in 2017, de Veluwe weer boven het provinciale en landelijke gemiddelde uitkomt. Ook het onderzoek ‘De Kracht van Oost Nederland’, recent gepubliceerd door de Provincie Gelderland, stelt dat de Noord-Veluwe de best scorende regio is van Oost Nederland.
  Dan moeten het wel gouden tijden zijn voor ondernemers en inwoners van de Noord-Veluwe. Toch? Valt het succes te verklaren? Waarom scoort deze regio op de Bible Belt bovengemiddeld?

  Zijn hier aanwijsbare redenen voor? JA die zijn er.
  Zijn er zorgen over de regio? JA die zijn er ook.
  Op basis van mijn indruk uit dagelijkse gesprekken met ondernemers en inwoners van de Noord-Veluwe, zet ik de belangrijkste redenen en zorgen kort op een rij.

  Lees meer
   
  Windesheim

  Vijf tips voor een vitale loopbaan in 2017

  Een vitale loopbaan? Jeannette Vermeulen van Windesheim geeft je vijf tips om dit te realiseren:

  1. Waardeer jezelf en je persoonlijke eigenschappen
  Tevreden zijn met jezelf is de belangrijkste voorwaarde voor geluk en vitaliteit. Tevreden zijn met wie je bent, jezelf accepteren en je persoonlijke eigenschappen waarderen in plaats van afkeuren zorgen voor minder energieverlies. Je zwemt als het ware niet meer tegen de stroom in maar juist met de stroom mee! Hierdoor ben je beter in staat die taken en werkzaamheden die aansluiten bij jouw persoonlijkheid naar je toe te trekken.

  2. Sta voor wat er echt toe doet
  Onderzoek wat voor jou belangrijk is in je werk. Wat zijn voor jou belangrijke waarden, wat drijft jou in je werk, wat doet er voor jou echt toe? Als je doet wat voor jou belangrijk is, creëer je meer momenten van flow en neemt gegarandeerd je vitaliteit toe.

  Lees meer
   
444